NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

RECENZE A OHLASY > KULTURA > Aaargh! aneb řekni to komiksem

Aaargh! aneb řekni to komiksem

Lucie Kněžourková

 

Obraz Polska nám česká média v poslední době vykreslují poměrně monotónně. Urážlivé a kontroverzní výroky politických představitelů střídají informace o náboženské nesnášenlivosti, demonstracích proti potratům a homofobii. Občas problesknou spory o kánon školní četby, jindy nám den zpestří zpráva o pilotech padajících nedisciplinovaně za státní hranici (MF Dnes, 18. srpna 2007). Proto možná leckoho překvapí výstava, kterou v rámci letošního KomiksFESTU připravila Centrala (Central Europe Comics Art) v čele s Michałem Słomkou. Jmenuje se „Žena v (polském) komiksu - autorky“ a mohla by konečně dokázat, že naši severní sousedé řeší stejné problémy jako my, a že mediální realita má se skutečností jen málo společného. Polky rozhodně netrpí předsudky a nenaplňují genderové stereotypy. A možná si právě jedna z nich odveze cenu Muriel, která nese jméno hrdinky českého komiksového krále Káji Saudka.  

 

Ačkoli program KomiksFESTU bude nabitý, polská tvorba by rozhodně neměla návštěvníkům ujít. Už jen proto, že Centrala, která k nám přiveze polské komiksy, se neomezuje jen na vlastní píseček, ale chce prezentovat tvorbu celé Střední Evropy. Tu vnímá jako velmi široký pás od severu k jihu, od Litvy k Srbsku, od moře k moři. Český komiks do něj samozřejmě patří a kontakty mezi polskou a českou scénou se utěšeně rozvíjí. Pro duchovního otce projektu, Michała Słomku, představuje komiks seismograf společenských nálad, tabu, předsudků a traumat. Mezilidských, historických, genderových, nadnárodních, generačních, nacionálních… Propojení přímočaré karikatury se svobodou a náročností výtvarného projevu činí z komiksu žánr na pomezí vysokého a nízkého umění. Balancuje mezi kýčem, popkulturou a existenciální výpovědí, ze všeho si tak může vybrat své výrazové prostředky. Omezená možnost verbálního projevu nutí autory k úspornosti, maximální sdělnosti na minimálním prostoru. Jazyk se blíží hovorovému, zejména užitím vulgarismů a citoslovcí. V době, kdy nás zkratkovitost provází na každém kroku, od esemesek po vysvětlování politiků, kde přišli ke svému tučnému kontu, je komiks možná opravdu nejlepší výpovědí o okolním světě.

 

Centrala zdůrazňuje především vrženost komiksu do reality, snaží se obnažovat styk obrazu a skutečnosti, tvůrce a okolí, slova napsaného a vyřčeného. O tom svědčí i série výstav „Společnost a skutečnost v českém (polském, slovenském) komiksu“, která se uskutečnila v tomto roce. Český komiks je Centralou obzvláště protěžovaný, klubokavárna Meskal v Poznani hostila už výstavu „Minulost v českém komiksu“ a také autora trilogie o hrdinném nádražákovi Jaroslava Rudiše. První díl, Bílý potok, vyjde v Polsku v říjnu, další budou záhy následovat. Zaujetí pro českou tvorbu vychází z obecné fascinace Poláků kulturou svých jižních sousedů, která je pro ně jiná i blízká zároveň. Například už pojetí hrdiny a hrdinství, pro tradiční komiks velmi důležité, se u nás a Poláků velmi liší. To ukazuje i porovnání příběhů ze druhé světové války – proti výraznému Kapitánu Klossovi nebo Żbikovi stojí u nás snad jen hrdinové Atentátu bratrů Saudkových. Heroické postavy více sluší žánru historického komiksu, který je u nás ještě v plenkách, zatímco za severní hranicí navazuje přinejmenším na tradici válečných sérií. V Československu vévodily Rychlé šípy a ačkoli nemůžeme mít nic proti Jestřábovi a jeho ideálům kamarádství, nelze popřít, že komiks byl u nás dlouho vnímán spíš jako přechod od leporela ke knize, tedy četba určená dětem a mládeži. Dnes se ale situace rychle mění a naši tvůrci se mohou směle konfrontovat s dalšími Středoevropany. Právě Centrala jim pro to nabízí prostor, kromě teorie a estetiky komiksu se věnuje i sbližování a prezentaci středoevropských zemí a jejich vydavatelství, časopisů a autorů. K tomu slouží i nově založená ediční řada Knihovna Centrály (Biblioteka Centrali).  

 

„Na rozvalinách berlínských zdí a železných opon, ale také na nových plotech, na freudovských pohovkách v ordinacích nových identit, v rychle se měnících cestovních pasech - CENTRALA jako orodovnice komiksové kultury s hrdostí iniciátorky i pokorou následovnice mává stripy komiksů v barvách všech vlajek světa.“ (přel. aut.) Manifest Centraly dobře ukazuje, že se projekt snaží hledat onu proklamovanou skutečnost hlouběji, nechce komiks odsoudit do role pouhého odrazu či obrazu okolního světa, povrchní kritiky nebo posměšné karikatury. Komiks svou schopností rychle a spontánně vznikat a zanikat dokáže pružně reagovat na aktuální společenská témata, zároveň je ale vždycky představit skrze originální autorský rukopis. Zejména bolestivé středoevropské dějiny stále čekají na reflexi a diskusi a komiks dokáže vtipně ale ostře obnažovat naše pečlivě ukrývané rány a komplexy. Jakýma očima se na svět dívají autorky polských komiksů se brzy dozvíme. Co pro nás ještě Poláci přichystali v rámci KomiksFESTU? Michał Słomka v divadle Archa představí typy hrdinek: náctileté, něžné manželky i ženy-vamp, sexy letušky, ekoteroristky, ozdoby tajných agentů i bojovnice podzemní armády. To vše doprovodí projekce, kde si všechny bohyně komiksových stripů může každý zájemce prohlédnout do detailu. A komu by tahle nálož polské kultury nestačila může zamířit do Polského institutu, kde na něj čekají dokumentární filmy, mimo jiné i o slavném kapitánu Żbikovi…

 

Text vyšel v Literárních novinách 41/2007

25. 10. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147818 návštěv, dnes zatím 24 (3 online).