NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

RECENZE A OHLASY > KULTURA > Česko-polské vztahy v zrcadle regionálních médií – část I.

Česko-polské vztahy v zrcadle regionálních médií – část I.

Patrik Eichler 


Několik následujících měsíců se na webu Pražské polonistiky budeme nepravidelně věnovat mediálnímu životu v česko-polském příhraničí. Budeme se ptát, jestli a jak naše regionální média informují o životě „za kopcem“. Půjde nám přitom zejména o zprávy tisku a rozhlasu.


Dnes předestíráme motivaci, která nás k tématu přivedla a odkrýváme její zdroje. Závěrečnou část textu tvoří pasáž věnovaná regionálním periodikům. Opíráme se přitom výhradně o odpovědi z redakcí Deníku (Deníků Bohemia a Moravia) sídlících v okresech přiléhajících česko-polské hranici.


K pátrání ve vodách přeshraničního tisku nás inspirovaly zejména dvě akce – obě již několik let staré. Český rozhlas Plzeň dodnes jednou týdně vysílá desetiminutový pořad Přesahy. Česko-německý publicistický pořad. Stanice se pravidelně věnuje dění v Bavorsku, respektive celém Německu i česko-německým vztahům v rámci Evropské unie. Věnuje se otázkám historickým i pozvánkám na aktuální výstavy. Jedenkrát – na den rozšíření Evropské unie o desítku nových zemí 1. května 2004 – dokonce probíhalo celodenní dvojjazyčné (česko-německé) vysílání na frekvencích ČRo Plzeň a stanice Bayern 2.


O rok později – 25. května 2005 – uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky besedu pod názvem Obraz sousedů v českých médiích. Jedním z témat byla právě i „přeshraniční publicistika“ a lze napsat, že v diskusi převládl názor, že nic takového de facto neexistuje. Jedna z účastnic panelu, autorka nápadu plzeňských Přesahů a tehdejší šéfredaktorka centrální redakce Deníků Bohemia a Moravia Lída Rakušanová pouze odkázala na činnost brněnské Rovnosti – deníku „který má každý den speciální půlstránku věnovanou sousedským problémům a dění v blízkém zahraničí“. Uvedla také, že pokud se tento model informování osvědčí, mohl by být rozšířen i do dalších regionů. To se nestalo a zůstal jen argument, že „jakákoli ‚mediální‘ přeshraniční spolupráce závisí vždy na přístupu konkrétních lidí, kteří by se na ní měli podílet“. Výmluva potud, nejsou-li pro spolupráci vytvořeny konkrétní institucionální předpoklady.


Česká republika, Polsko a místní tisk

Zeptali jsme se regionálních redakcí Deníku na česko-polské hranici na dvě věci. Jednak zda se nějak systematičtěji věnují informování o událostech „na polské straně hranice“ – ať by šlo o dění kulturní, politické, zprávy pro turisty nebo o dopravě. Za druhé pak, jestli znají své protějšky z regionálních novin na druhé straně hranice a někdy se s nimi setkávají. Shrnout pět došlých odpovědí nepotrvá dlouho.


Regionální mutace Deníku se událostem v přilehlém pohraničí nevěnují systematicky. Na jejich stránky se dostanou zprávy o setkáních českých a polských zástupců samosprávy nebo informace o některých společných přeshraničních projektech. Jablonecký deník ústy Lenky Střihavkové pak tvrdí, že v zimě informuje o činnosti Horské služby v Krkonošském národním parku, a to na obou stranách hranice.


Jinak platí totéž, co celostátně. Zpráva z Polska se do našich regionálních novin dostane jen tehdy, když se nás nějaká událost bezprostředně dotkne. „Právě teď nám sem do řeky Poláci poslali jedy, které otrávily ryby v řece,“ – jak napsal Tomáš Januszek z redakce Deníku v Českém Těšíně.


V minulosti probíhající širší spolupráci ve své odpovědi zmínila jen Jitka Hrivňáková z redakce Moravskoslezského deníku. Její redakce dlouhodobě spolupracovala s Dziennikem Zachodnim v Katovicích (oba deníky měly stejného majitele). „Dělali jsme spolu pravidelné přílohy s názvem Spojuje nás Olza v rozsahu zhruba dvaatřicet novinových stran – minimálně dvakrát až třikrát ročně. Půl roku jsme představovali každý týden na stránkách našich deníků partnerská města a jejich vzájemnou spolupráci, velmi dobrá byla spolupráce na úrovni česko-polské obchodní komory a perfektní byla spolupráce s generálním konzulátem za dob, kdy byl v Ostravě generálním konzulem Andrzej Kaczorowski,“ popisuje. Spolupráce ale ustala s personálními změnami na polské straně hranice.


Celkový lehce karikovaný obrázek o mediální životě v česko-polském pohraničí tak nabízí i odpověď šéfredaktora Krkonošského deníku Pavla Cajthamla:

1) Ne 2) Ne


 


Český rozhlas PlzeňPřesahy. Česko-německý publicistický pořad.

Anotace a shrnutí debaty Obraz sousedů v českých médiích (24. května 2005)

Web Deníku a jeho regionálních mutací

Dziennik Zachodni


24. 08. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147818 návštěv, dnes zatím 24 (3 online).