NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

RECENZE A OHLASY > LITERATURA > Ochutnávka polské postmoderny (D. Foks: Svatební pizza)

OCHUTNÁVKA POLSKÉ POSTMODERNY

Michala Benešová

 

Povídkový soubor básníka a prozaika Darka Fokse Svatební pizza zaujme na první pohled. Foks je v Polsku znám především jako úderný postmodernista; jeho záliba v textových hrátkách je vidět už na netradičním grafickém pojetí povídek rozsekaných do kraťoučkých odstavců-kapitolek. I na druhý pohled jsou Foksovy texty fragmentární, jednotlivé načrtnuté motivy se v nich zase hned ztrácejí, krátké příběhy nesměřují k jednoznačnému završení, zato exhibicionisticky obnažují svou vnitřní strukturu. Jsou svéráznými jazykově-narativními konstrukcemi, jež primárně odkazují k jazyku jako takovému, k jeho schopnosti nikoli zrcadlit či popisovat, ale k jeho neúprosné vnitřní logice. Vše, co se ve Foksových prózách děje, je uvězněno v textu samém.

 

Můžeme se svobodně potulovat labyrintem opakujících se slov a motivů, pečlivě uspořádané věty a slova jednotlivých povídek rozkládat a znovu propojovat v desítkách různých variant. Text jako by nebyl určen k pouhému statickému životu na papíře, mnohem účinnější je nasát roztroušené lexikální jednotky jako oko tornáda a uvrhnout je do zcela nových konfigurací. Kombinatorika slov však odstiňuje jen předem známé, či alespoň odhadnutelné. Ať už je přeskupíme jakkoli, odkážou nás v drtivé většině případů zpět k užité sumě znaků. Možná i proto působí Svatební pizza trochu chladně – u textů postmoderního typu jsme si už dávno zvykli na jistou vykonstruovanost, Foks ji však exponuje natolik výrazně, že z tenat textuální zapouzdřenosti je jen málo cest k úniku.

 

A v tom tkví i zásadní problém Darka Fokse. Narační artismus, jakkoli např. v polském kontextu originální, se rychle vyčerpá – a pak musí v hlubších vrstvách textu zůstat alespoň něco, co ve čtenáři přetrvá a rezonuje. Hry s formami a formulemi chvíli baví, ale stejně rychle mohou omrzet. To, co Foksovy texty pod nánosem narativních experimentů (např. práce s vypravěčskou perspektivou v Elvisi Nabokovovi je neobvykle zdařilá) sdělují, je veskrze banální (ano, lidé všemožně předstírají, že jim na druhých záleží; ano, nikdy si nejsme jistí, zda přežijeme až do zítřka). Jistě lze o Svatební pizze uvažovat jako o umělecké reflexi vyprázdněnosti dnešního světa, v níž jsme nuceni žít – ale v tomto ohledu nepřináší Foks nic nového.

 

Z nejzdařilejších textů Svatební pizzy (zejména z již zmíněné povídky Elvis Nabokov) pravda prosvítá poselství, že věci jsou dnes podstatnější než lidé a slova významnější než významy. Sám autor tuto tezi demonstruje více než zřejmě („Bez mozku se dá ještě nějak obejít, ale beze slov to nejde.“). Nepřivede nás však k zamyšlení, proč je vyprázdněnost slov i vztahů ikonou (post)moderní doby. Občas zasvítí autorova neúprosná lingvistická logika vtipným nápadem (povídka o veverkách a veterinářích je jistě úsměvná), pak ovšem nevím, co si počít s textovými operacemi založenými na manýristických „nápaditostech“ typu postavy šestnáctileté stařenky. Proč? Nejspíš proto, že v následujícím odstavci se dočteme o slečně šedivějící před očima... Proč? Inu možná proto, že hrdina vstupní povídky ztratil batoh, protože ztratil batoh... Tak bychom mohli pokračovat dlouho, horší je fakt, že kromě zjevné autorovy fascinace bujným dekoltem v textech přítomných dam se jen málo co přenese nad rovinu pouhé textové hrátky. Dynamika textu je živena takřka jen odkazy k němu samému, bohužel bez zjevnější snahy stavět na vnitřních kontrastech nebo například originální metafiktivní sebereflexi. Škoda, i postmoderní literatura může být sdělná. Tato hra zjevně baví autora, méně už však čtenáře. Najdou-li se tací, nechť mi odpustí.

 

Darek Foks: Svatební pizza. Protimluv, Ostrava 2007

Text vyšel v revue Protimluv 1-2/2008 (s. 56-57)

02. 06. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147818 návštěv, dnes zatím 24 (3 online).