NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

VYUČUJÍCÍ > doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

Osobní údaje:

Jméno a příjmení:
doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

e-mail: petr.kaleta@ff.cuni.cz

telefon: 221619231

 

Zaměstnání:

 

2007–nyní: docent slavistiky na FF UK v Praze (Ústav slavistických a východoevropských studií)

2003−2008: vědecký pracovník Masarykova ústavu – Archivu AV ČR (do konce roku 2005 Masarykova ústavu AV ČR)

2006–2007: externí přednášející na PdF MU v Brně

2003−2005: externí přednášející na FF UK v Praze

2003−2006: externí přednášející na FSV UK v Praze

1998–2003: odborný asistent obecných dějin 19. a 20. století na katedře historie FF Ostravské univerzity

 

Vzdělání:

 

2007: obhajoba habilitační přednášky Český kulturní život v Haliči a dílo Františka Řehoře ve druhé polovině 19. století (obor: slavistika, FF UK, 19. dubna 2007); téma habilitační práce: Češi o Lužických Srbech. Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého

2004: obhajoba rigorózní práce (PhDr., tzv. malý doktorát: Haličskoukrajinská problematika v dílech Františka Řehoře, Ludvíka Kuby a Adolfa Černého), PdF Masarykovy univerzity v Brně

2001: obhajoba doktorské disertace (Ph.D.) na téma František Řehoř a východní Halič ve druhé polovině 19. století (UP Olomouc)

1996: obhajoba diplomové práce Životní osudy heraldika a zahraničního vojáka plk. Jiřího Loudy, ukončení magisterského studia historie–občanská výchova na FF Ostravské univerzity

 

Odborné zaměření:

 

dějiny slovanských zemí a problematika národnostních menšin v Evropě; zejména dějiny Polska, Lužice a Lužických Srbů a Ukrajiny

 

Vědecké monografie:

Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století. Olomouc: Votobia. 2004. 269 s.

Češi o Lužických Srbech. Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého. Praha: Masarykův ústav − Archiv AV ČR. 2006. 333 s.

 

Granty:

 

2004–2006: Grant GAČR (č. 409/04/0354): Česko - lužickosrbské vztahy v 19. a 20.století

2007: Grant GAČR (č. 404/07/0646): Slovanské bájesloví v díle K. J. Erbena

 

Členství ve vědeckých radách a společnostech:

 

Polskie Towarzystwo Historyczne (člen)
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (člen)
Vědecká rada Masarykova ústavu AV ČR (2003–2005, tajemník)
Česká asociace ukrajinistů (člen)
Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR (člen)
Matice lužickosrbská (člen)

 

Zájmy: 

Cestování – nejraději mám východní Evropu, Afriku a Austrálii

Sport – stihám už jen pasivně

Literatura – hlavně 19. století

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146803 návštěv, dnes zatím 197 (3 online).