NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

VYUČUJÍCÍ > Dr. Renata Rusin Dybalska

Osobní údaje:

Jméno a příjmení: dr Renata Rusin Dybalska

Telefon: 221619231

e-mail: renata.dybalska@ff.cuni.cz


Vzdělání:

1997 - 2002
UMCS v Lublinu, Institut polské filologie, doktorandské studium, doktor humanitních věd – specializace jazyková pragmatika, doktorská disertace Sekundarne gatunki mowy w reklamie (Sekundární žánry v reklamě)

2000 – 2001
Lublin Business School, studium marketingu a reklamy

1992 – 1997 
UMCS v Lublinu, Institut polské filologie, diplom magistra, magisterská práce Analiza semantyczno-
pragmatyczna drukowanych reklam używek (Sémanticko-pragmatická analýza tištěných reklam pochutin)


Zaměstnání:

 

2009 - dosud

Univerzita Pardubice, Katedra literární kultury a slavistiky, odborný asistent, didaktické přednášky na univerzitní úrovni, předměty: praktická jazyková cvičení, jazykový seminář – polština, kultura polského jazyka, polský pravopis, frazeologie polského jazyka

2002 – dosud
Univerzita Karlova v Praze, Katedra středoevropských studií, odborný asistent, didaktické přednášky na univerzitní úrovni, předměty: současný polský jazyk, vývoj polského jazyka, jazyková kultura, jazykovo-gramatická cvičení, jazyk médií, obraz světa v médiích

2002 – dosud
Polský institut v Praze, praktická výuka – kurzy polského jazyka pro cizince

1997 – 2001
UMCS v Lublinu, Ústav polské filologie, didaktické přednášky na univerzitní úrovni, předměty: nauka o současném polském jazyku, lexikologie a pragmatika, teorie jazykové komunikace, jazyková obratnost, kultura jazyka; výuka v rámci letních škol organizovaných UMCS v Lublinu


Výzkumné záměry:

2005 – dosud
Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, člen projektu: Jazyk a interakce jako objekt sociálního výzkumu (FF UK Praha)

2005 – dosud
Projekt Intercorp (paralelní korpusy s češtinou), koordinátor česko-polského korpusu (FF UK Praha)

2005 - dosud

Acta Slavica et Baltica - ediční a redakční rada

2002 - dosud

člen uskupení Polyslav - Europäische Slavistische Linguistik

VIII. 2002
Stipendium Austian College, účast v European Forum Alpbach 2002

2002
Spolupráce s Lublin Business School, vedení školících kurzů v oblasti promoce a reklamy

2000 – 2003
Člen výzkumného týmu Przemoc w języku mediów (Násilí v jazyku médiíí) (grant - Polski Komitet Badań, UMCS Lublin)


Publikace:

 

Czego Czesi dowiadują się o Polakach a Polacy o Czechach? [w:] Język. Komunikacja. Informacja., red. I. Koutny, P. Nowak, Poznań 2011, s. 167-177

"Nedočkaví Poláci odhalili a vysvětili nedokončenou obří sochu Krista", aneb krátký příběh jistého mediálního obrazu [w:] Svět kreslený slovem, red. M. Balowski, M.Hádková, Ústí nad Labem 2011, s. 381-391

Sekundarne gatunki mowy w reklamie, Praha 2010

Praska polonistyka w ramach nowego modelu Studiów Środkowoeuropejskich [w:] Polonistyka bez granic, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, t.1, Kraków 2010 (společně s P. Kaletou)

Polski a czeski medialny obraz świata na przykładzie analizy wiadomości prasowych [w:] Die Welt der Slaven, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik – Polyslav, Band 10, München 2007 

Jak obudzić słuchacza – infotainment po czesku [w:] Kreowanie światów w języku mediów, Lublin 2007

Obraz člověka v reklamě [w:]Obraz světa v jazyce II, Praha 2007

"Propaganda dobrych serc," czyli co zrobić z reklamą społeczną? [w:] Oblicza komunikacji I. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Kraków 2006, t.1

Reklama zewnętrzna, czyli jak komunikacja wraca na ulicę [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn 2006

Czy istnieje medialny obraz świata? [w:] Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích, Ostrava 2005

Pragmalingwistyka a komunikacja międzykulturowa [w:] Práce z dějin slavistiky XIX, Praha 2005, s. 81-85

Reklama a kulturowe uwarunkowania komunikacji [w:] Dialog kultur III, Ústí nad Orlicí 2005, s. 121-128

Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, Lublin 2004

Waloryzacja wiadomości w tekstach radiowych serwisów informacyjnych (na przykładzie RMF FM i PR III PR) [w:] Die Welt der Slaven, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik – Polyslav, Band 6, München 2003, s. 56-66

Tu zawsze była Europa, učebnice polského jazyka pro střední školy, Lublin 2002 (společně s T. Piersiakiem, A. Timofiejewem a B. Zagórską)

Tu zawsze była Europa, výukový program polského jazyka pro střední školy, Lublin 2002

Sekundarne gatunki mowy w reklamie [w:] Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź 2000, s. 206-215

Czy białe może być czarne? O reklamowych mechanizmach językowej manipulacji, „Język polski w szkole” 1998/ 99, z. 6

Reklama w malinowym chruśniaku, „Aida-media” 1998, nr 9

„Pan Józef to lubi”- racjonalność potoczna i naukowa w reklamie, „ Aida-media” 1998, nr 8

Językowe wabiki reklamowe, „Aida-media” 1998, nr 6

Idealny odbiorca reklam używek, „Aida–media” 1998, nr 1

 

Zájmy:

Média - nejen z pohledu jazykovědce

Reklama – jako druh komunikace, o kterém všichni vědí vše :-)

Literatura – hlavně povídky Davida Lodge

Hudba – vše s výjimkou disco polo

 

 

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147818 návštěv, dnes zatím 24 (3 online).