NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

VYUČUJÍCÍ > Dr. Wojciech Hofmański

Osobní údaje:

Jméno a příjmení: Wojciech Hofmański

E-mail: wojciech.hofmanski@gmail.com

Vzdělání:

2012: doktor v oboru Polská lingvistika, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznań, Polsko (disertační práce: Transfer ujemny a kompetencja językowa: Język polski w nauczaniu Słowian, vedoucí: prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing)

2008: magistr v oboru Polonistika – Středoevropská komparatistika a Pedagogická specializace, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznań, Polsko (diplomová práce: Kognitywne i slawistyczne aspekty glottodydaktyki: Czeski student wobec pułapek komunikatywności, vedoucí: prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing)

2009: Kurz pro učitele polštiny jako cizího jazyka CJiKPdPiC UMCS, Lublin

Zaměstnání:

2013 – dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Katedra středoevropských studií (odborný asistent)

2013: Univerzita Adama Mickiewicze: Ústav slavistické filologie (vedení semináře Języki słowiańskie w kontakcie – bilingwizm, translacja, akwizycja)

2008-2012: Univerzita Adama Mickiewicze: Ústav polské filologie (vedení semináře Gramatyka opisowa języka polskiego z leksykologią; Nauka o współczesnym języku polskim)

2006, 2007, 2008, 2009, 2013: Letní škola polštiny Univerzity Adama Mickiewicze (výuka v rámci letních škol organizovaných UAM)

Výzkumné záměry:

2010: Bilingualism and linguistic interferences in the process of language teaching. Polish Philology in the face of challenges of internationalization (Výzkumný záměr v rámci Stipendium Programu spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mláde?e a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky – Ústav slavistických a východoevropských studií, Filozofická fakulta UK Praha)

2011: Bilingualism and linguistic interferences in the process of language teaching (II). A language barier versus communication (Výzkumný záměr v rámci Stipendium Programu spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mláde?e a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky –Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta UK Praha)

Publikace:

Między normą prawną a normą językową – o znaczeniu i celach glottodydaktyki. In Homo politicus: Językowe aspekty literatury, języka, teatru i filmu. Poznań 2009, 253-261.

Kognitywne i slawistyczne aspekty glottodydaktyki: Czeski student wobec pułapek komunikatywności. Poznańskie Studia Polonistyczne, seria językoznawcza, 2012 t. 19 (39) z. 1., 175-187.

O językoznawstwie i mistycyzmie albo o powodach, dla których językoznawstwo ma ojczyznę. Podteksty: Czasopismo kulturalno-naukowe, nr 2 (20) / 2010.

Języki w kontakcie: Fenomen słowiańskiej komunikatywności. Slavia Occidentalis, 69, 2013, 91-108.

Język nie-zwykły w przekładzie (na materiale polsko-czeskim). Slavia Occidentalis, 67, 2010, 21-29.

Zwrot lingwistyczny a postdyscyplinarność. In I. Matusiak-Kempa & S. Przybyszewski (ed.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. Olsztyn, 2011, 244-253. Spoluautor M. Januszkiewicz.

Od filologii narodowej do „interpolonistyki"? Kwartalnik Językowy, 2012/1 (9).

Czesko-polska interferencja językowa a glottodydaktyka. Specyfika nauczania języka polskiego jako obcego w Republice Czeskiej. In Slavica Iuvenum IX. Ostrava, 2008, 311-316.

Kognitywne i glottodydaktyczne aspekty czesko-polskich interferencji składniowych. In Slavica Iuvenum X. Ostrava 2009, 197-202.

Nauczanie słownictwa w procesie polonistycznego kształcenia osób czeskojęzycznych. In Slavica Iuvenum XI. Ostrava 2010, 281-288.

Slavistické a kognitivní aspekty glottodidaktiky: Český student versus pasti komunikativnosti. In Janovec L., Hájková E., Gwóźdź-Szewczenko I. & Maciołek M. (ed.), Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě, Brno, 2010, 213-222.

Językoznawstwo a promocja kultury polskiej poza granicami kraju. V tisku.

Polszczyzna a Słowianie: Wymowa a perspektywie procesu glottodydaktycznego. In Slavica Iuvenum XII. Ostrava, 2011.

Tożsamość w perspektywie wielojęzyczności. Bratislava. V tisku.

„Nowa polityka słowiańska" Edvarda Beneša (przekład fragmentów książki poprzedzony wstępem). V tisku.

Zájmy:

trekking

žurnalistika

minerály

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146789 návštěv, dnes zatím 183 (6 online).