NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

VYUČUJÍCÍ > Mgr. Lucie Zakopalová

Osobní údaje


Jméno a příjmení: Lucie Zakopalová (roz. Kněžourková)

E-mail: lucie.zakopalova@gmail.com


Vzdělání


2003–2009: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Slavistická studia se specializací polonistika – Komparatistika, magisterské studium

2008 – 2009: čtyřměsíční badatelská stáž, Uniwersytet Wrocławski ve Vratislavi

2007: semestrální studijní stáž, Uniwersytet Adama Mickiewicza v Poznani

2005: Letní škola polského jazyka, Uniwersytet Śląski v Katovicích


Diplomová práce: Deník spisovatele jako žánr. Deníky polských spisovatelů Jarosława Iwaszkiewicze, Leopolda Tyrmanda a Witolda Gombrowicze z roku 1954

Vedoucí práce: doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.

Obhájena 15. 9. 2009


Publikační činnost

 

Czesława Miłosze ślady (nie)przypadkowe. O recepcji czeskiej, Postscriptum 2011/1(7), s. 291-315

Paměť zmizelého. Století Czesława Miłosze, Host 5/2011, s. 70-74

Spisovatel a jeho deník. In VOREL, J., HYRNIK, I. (eds.), Slavica iuvenum: X. mezinárodní studentská konference. Ostrava 31. března a 1. dubna 2009

„I umučili národ polský a pochovali do hrobu.“ Obrazy Polska v díle Adama Mickiewicze. Kuděj – časopis pro kulturní dějiny, 2008/1-2

Co nového u sousedů? O současné polské próze. Host do škol 2/2008

„Et in Arcadia ego“ Czesław Miłosz a Kresy. In VOREL, J., HYRNIK, I. (eds.), Slavica iuvenum: VII. mezinárodní studentská konference. Ostrava 29. března 2006. Ostrava 2006

 


Další polonistické zájmy


Tvorba webu studentů pražské polonistiky www.polonistika.cz, recenze a překlady polské literatury, pracovník programové sekce Polského institutu v Praze.

 

Vyučované předměty


Polsko-český a česko-polský překladatelský seminář (vyučující – Mgr. Renata Rusin-Dybalska, PhD.; Mgr. Michala Benešová; Mgr. Lucie Zakopalová)

 

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146794 návštěv, dnes zatím 188 (2 online).