NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

VYUČUJÍCÍ > Mgr. Michala Benešová

Osobní údaje:

 

Jméno a příjmení: Michala Benešová

E-mail: michala.benes@seznam.cz

 

Vzdělání:

 

• 2007–dosud: Filozofická fakulta UK v Praze, doktorandské studium, obor slovanské literatury, specializace polská literatura 20. století

• 2002–2007: Filozofická fakulta UK v Praze, magisterské studium oborů slovanská studia, specializace polonistika – český jazyk a literatura

 

Zaměření, specializace:

 

• Polská literatura 20. století, současná polská literatura, židovská literatura a kultura v polském prostředí, literatura a mýtus, česko-polské kulturní vztahy

 

Zaměstnání:

 

• 2008–dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, výuka v rámci doktorského studia, předměty: Polská literatura po r. 1989, Židovská mystika a polská literatura 20. století, Současná polská próza, Podoby polské kulturní emigrace, Polsko-český překladatelský seminář 

• podílím se na tvorbě webového portálu www.polonistika.cz, spolupracuji s několika českými nakladatelstvími, snažím se mapovat současné polské literární dění, věnuji se překladům z polštiny

 

Publikační činnost (výběr):

  

Editorská činnost:

BENEŠOVÁ, M., BLAŽEK, P., EICHLER P., JÁCHIMOVÁ, V., JAREŠ, J., PORTEL, V. (eds.), Jan Palach ´69, Praha 2009.

 

Stati a studie:

BENEŠOVÁ, M., Bruno Schulz: Dílo jako mýtus? In FILIPPOVOVÁ, D. (ed.), Konference mladých slavistů I. Slavistika dnes: trendy a perspektivy. Praha 2006, s. 21–28.

BENEŠOVÁ, M., Geneze mýtu Bruna Schulze. In VOREL, J., HYRNIK, I. (eds.), Slavica iuvenum: VII. mezinárodní studentská konference. Ostrava 29. března 2006. Ostrava 2006, s. 141–145. 

BENEŠOVÁ, M., O čem se nemluví… In KUCZOK, W., Smrad. Praha 2009, s. 167–174.

BENEŠOVÁ, M., Po stopách židovské mystiky v poezii Alexandra Wata. In Slavica Iuvenum 2008 (v tisku).

BENEŠOVÁ, M., Reflexe situace v Československu v Deníku psaném v noci z let 1989–1992 Gustawa Herlinga-Grudzińského. In DYBALSKA, R., PAJĄK, A. (eds.), Práce z dějin slavistiky XIX. Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově. Praha 2005, s. 93–97.

BENEŠOVÁ, M., JÁCHIMOVÁ, V., Závazek ticha. Literární reflexe činu Jana Palacha. In BLAŽEK, P., EICHLER, P., JAREŠ, J. a kol. (eds.), Jan Palach ´69, Praha 2009, s. 192–222.

 

Překlady:

DYBALSKA, R., Obraz člověka v reklamě, in: Obraz světa v jazyce II. Praha 2007, s. 79–86.

GLĄBSKA, M., Profily pojmu „erotická láska“ v polštině (sborník z 21. ročníku Meziuniverzitní česko-polské konference, Praha 10.-12. listopadu 2008, v tisku).

KAMIŃSKI, Ł., První živá pochodeň ve východním bloku. Ryszard Siwiec (1909–1968). In BLAŽEK, P., EICHLER, P., JAREŠ, J. a kol. (eds.), Jan Palach ´69, Praha 2009, s. 115–127.

KILIAS, J., Válka, armáda, stát a národ: byrokracie, disciplína a nacionalismus, Historická sociologie 2009/1 (v tisku).

MIKOŁAJCZUK, A., Radost v současné polštině: aspekty konceptualizace a rozmanitost modelů emocí (sborník z 21. ročníku Meziuniverzitní česko-polské konference, Praha 10.-12. listopadu 2008, v tisku).

NOWAKOWSKI, D., Ústa Micka Jaggera (Agentura Odeon Art, premiéra 24. 10. 2005, Divadlo v Celené).  

ZAWISŁAWSKA, M., Duch ve stroji – obraz organismu v jazyce biologie (sborník z 21. ročníku Meziuniverzitní česko-polské konference, Praha 10.-12. listopadu 2008, v tisku).

 

Recenze, publicistické texty a ukázky z překladů: Literární noviny, A2, Svět literatury, Protimluv, Plav, Babylon, www.polonistika.cz

 

Zájmy:

 

• literatura, tedy dobrá knížka

• dobrá hudba, tedy nikoli elektronická

• zajímavá místa, od Varšavy po Bělověžský prales

• vše zajímavé, čemu už není čas se příliš věnovat, od výzkumu DNA po mayskou historii

 

 

Vyučované předměty

 

Podoby polské kulturní emigrace


Polsko-český překladatelský seminář (vyučující – Mgr. Renata Rusin-Dybalska, PhD.; Mgr. Michala Benešová; Mgr. Lucie Kněžourková)


zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1146802 návštěv, dnes zatím 196 (3 online).