NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

KNIHOVNA > INTERNETOVÁ > Elektronická národní knihovna

Internetová databáze byla oficiálně spuštěna v říjnu loňského roku, ve stávající podobě funguje zhruba od začátku roku letošního. Její snahou je zpřístupnit všem zájemcům především ty nejcennější, ale také nejohroženější dokumenty ze sbírek Národní knihovny, které jsou čtenářům běžně nedostupné. Kromě základních děl z kánonu polské literatury a stěžejních odborných textů jde zvláště o staré tisky, vzácné rukopisy, první vydání významných děl, dokumenty z doby 2. světové války, cenné časopisy, ale např. i grafiky, fotografie či mapy. Zásoba textů v databázi je neustále rozšiřována, v současné době se v ní nachází více než 2 500 dokumentů. Využívání Elektronické národní knihovny je bezplatné.

 

Knihovna „Polona“ je primárně rozdělena do několika tematických sekcí či sbírek, lze v ní však vyhledávat jak podle formy jednotlivých dokumentů (knihy, rukopisy, časopisy, staré tisky, letáky a jiné dokumenty), tak podle titulů děl, jmen autorů nebo klíčových slov. Rozdělení do tematických sbírek přitom není pouze formální, každá z nich má ambice (a minimálně je tak do budoucna plánována) být reprezentativním přehledem nejvýznamnějších textů daného autora či dané epochy v jejich autentické, tedy nikoli do formy pouhého textového souboru převedené podobě. Především kolekce vzácných starých tisků nebo děl autorů staršího období (Jan Kochanowski, Mikołaj Rej) jsou jednak velmi dobře zpracovány, jednak jsou bohaté na publikované texty. Čtenářům poskytují i základní informace o biografii či tvorbě jednotlivých autorů, uvádějí i základní bibliografii k tématu či podrobnější popis celé sbírky. Sekce věnované Adamu Mickiewiczovi, Juliuszi Słowackému, C. K. Norwidovi nebo literatuře pro děti a mládež na podobné zpracování teprve čekají, nové texty všal do databáze přibývají velmi rychle a i tyto sbírky se stále rozšiřují.

Celý text aktuality z 9. 5. 2007. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona": Přístup zde.

09. 05. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147824 návštěv, dnes zatím 30 (3 online).