NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

ODBORNÉ PRÁCE > LITERATURA

Paměť zmizelého

Lucie Zakopalová (zobrazit celý příspěvek)

Rok Jerzyho Grotowského

Michala Dolanová (zobrazit celý příspěvek)

Dramatické dílo Zbigniewa Herberta

Michala Dolanová (zobrazit celý příspěvek)

Zbigniew Herbert

Lucie Kněžourková (zobrazit celý příspěvek)

Zbigniew Herbert: Několik veršů

Lucie Kněžourková (zobrazit celý příspěvek)

Iserův koncept nedourčenosti ve vztahu k dílu Romana Ingardena

Michala Benešová (zobrazit celý příspěvek)

Skupina 42 - nové básnické symboly v polské recepci po roce 1989

Veronika Forková - Práce vyšla ve sborníku Otázky českého kánonu (Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky „Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě“); sv. 1, Praha, ÚČL AV ČR 2006 (zobrazit celý příspěvek)

Karel Krejčí a metodologie literární vědy aneb Proč jsem se nestal strukturalistou

Veronika Forková - Referát byl přednesen na mezinárodní Konferenci mladých slavistů v Praze v říjnu 2006. (zobrazit celý příspěvek)

Most mezi Západem a Východem

Lucie Kněžourková - Nejstarší polská a česká duchovní lyrika a její vrchol v písních „Bogurodzica a Svatý Václave“ (zobrazit celý příspěvek)

„Et in Arcadia ego“

Lucie Kněžourková - Referát byl přednesen na Mezinárodní studentské konferenci v Ostravě v březnu 2006. (zobrazit celý příspěvek)

„Literatura wygnana“ v deníku Witolda Gombrowicze

Michala Benešová - Text referátu, který byl přednesen v Ostravě v roce 2004 na studentské slavistické konferenci věnované stému výročí narození Witolda Gombrowicze. (zobrazit celý příspěvek)

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1162144 návštěv, dnes zatím 29 (1 online).