NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

ZÁPISNÍK > CESTOVNÍ DENÍK > Malbork

MALBORK

Lucie Kněžourková

 

„Z Maryjenburskiej wieży zadzwoniono,                                         

Działa zagrzmiały, w bębny uderzono;

Dzień uroczysty w krzyżowym Zakonie;

Zewsząd komtury do stolicy śpieszą,

Kędy, zebrani w kapituły gronie,

Wezwawszy Ducha Świętego uradzą,

Na czyich piersiach wielki krzyż zawieszą

I w czyje ręce wielki miecz oddadzą.

Na radach spłynął dzień jeden i drugi,

Bo wielu mężów staje do zawodu,

A wszyscy równie wysokiego rodu

I wszystkich równe w Zakonie zasługi;

Dotąd powszechna między bracią zgoda

Nad wszystkich wyżej stawi Wallenroda.“

Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod

 

 

„Z Marieburské věže zazvonili,

zahřměla děla, v bubny udeřili,

slavný den nastal v křižáckém teď řádě.

Komtuři zevšad k městu pospíchají

a shromážděni v kapitulní radě

po prosbě k Duchu jdou se uraditi,

komu kříž velký zavěsiti mají,

v čí ruce meč má velký vložen býti.

V poradách minul den a minul druhý,

vždyť uchazečů o hodnost je mnoho,

rovni si rodem všichni do jednoho,

z nich o řád nikdo není bez zásluhy.

Jednaká je však mezi bratry shoda.

nad všechny výše staví Wallenroda.“

Překlad Františka Halase


 

Historie křižáckého řádu na polském území je spojena s pozváním Konráda Mazowieckého roku 1226. Řádová vojska měla chránit severní hranici před pohanskými kmeny Prusů a šířit mezi nimi křesťanskou víru. Jejich moc ale sílila a brzy ovládali celé baltské pobřeží a stali se hlavním nepřítelem polského státu. Malbork (něm. Marienburg), ve 14. a 15. století sídlo Velmistra řádu, vznikl jako obranná tvrz spolu se stejnojmennou osadou. Mohutná, cihlově červená gotická stavba, rozkládající se na ploše 250 tis. m2, stojí na břehu řeky Nogat a připomíná nejslavnější éru bojovníků ve jménu kříže. Dělí se na nejstarší Zamek Wysoki s reprezentačními sály, Zamek Średni, kde se nacházela kuchyně, špitál a kde bydleli méně významní hosté, a Zamek Niski, vybudovaný z původního podhradí. V každé části se nacházela kaple: sv. Anna hlídala ostatky Velmistrů, sv. Kateřina bděla nad klidným spánkem nemocných a hostů a sv. Vavřinec, patron archivářů, cukrářů, hasičů, hostinských, knihovníků, kuchařů, pivovarníků, pradlen, sklenářů, správců a studentů, shlížel na modlitby služebnictva.


Již během 15. století byla tvrz jednou dobyta polskými vojsky (památný rok 1410), během třináctileté války (1454-1466) se Malbork podařilo vykoupit od českých žoldáků, kterým Řád nezaplatil za jejich služby. Hrad sloužil jako rezidence krále, skladiště a kasárna, postupně však začal chátrat. Pruská správa po rozdělení Polska se nesla ve znamení necitlivých stavebních úprav - zazdívání oken, prorážení nových bran, změn ve vnitřních dispozicích. Až na počátku 18. století se začalo s rekonstrukcí, kterou v přísně historickém duchu vedl v letech 1849-1923 K. E. Steinbrechter, vynikající mladý architekt a archeolog. 1. dubna 1933 zavlála nad Malborkem vlajka s hákovým křížem a na více než deset let se stal hrad nedobrovolným svědkem mnoha nacistických slavností. Konec války a s ním spojené boje o město i tvrz a následné až příliš pečlivé sanace v 50. letech opět vedly k silnému poničení památky, které vyvrcholilo r. 1959 rozsáhlým požárem. 1. 1. 1961 vzniklo Muzeum Zamkowe, od poloviny 60. let si turisté mohou prohlédnou kromě vnitřních prostor také výstavu jantaru, „zlata Pobaltí“. Hradní komplex je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Prohlídku Malborku si při návštěvě Polska určitě nenechte ujít, doporučuji také přejít řeku - z druhého břehu je na hrad krásný pohled (viz fotogalerie). Z Gdańsku trvá cesta vlakem necelou hodinu, z nádraží se dá dojít až k hradu pěšky, nedaleko je kemp s veškerým komfortem (sprcha).

 

Více informací na http://www.zamek.malbork.pl/ (kromě polštiny i v angličtině a němčině.

Fotogalerie.

07. 10. 2006

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147832 návštěv, dnes zatím 38 (5 online).