NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

POLONISTICKÁ KNIHOVNA

Acta Baltico-Slavica XXI., Warszawa 1992

ADAMSKI, Franciszek: Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa, Warszawa 1970

Album poezji miłosnej , red. W. Woroszylski, Warszawa 1965

Anderseniana, Warszawa 1970

Anthologie je la poésie polonaise, Paris 1965

AUDERSKA, Halina: Miecz Syreny 1, 2, Warszawa 1982

BACEWICZ, Wanda: Odchodzenie, Warszawa 1979

BACEWICZ, Wanda: Wiersze wybrane i nowe

BARANOWSKA, Małgorzata: Wisława Szymborska. Nobel ’96 for Literature, Warszawa 1996

BARTHES, Roland: Mit i znak, Warszawa 1970

BĄBA, Stanisław: Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej, Poznań 1986

BERLIN, Isaiah: Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991

BEŠTA, Teodor: Polština pro Čechy III, Praha 1986

BIAŁOSZEWSKI, Miron: Oho, Warszawa 1985

BIAŁOSZEWSKI, Miron: Pamiętnik powstania warszawskiego, Warszawa 1971

Bibliografia publikacji wydawnictwa literackiego 1953–1962, Kraków 1963

BORAWSKI, Stanisław: Wprowadzenie do historii języka polskiego, Warszawa 2000

BORGES, Jorge Luis: Fikcje, Warszawa 1972

BOY-ŻELEŃSKI, Tadeusz: Słówka, Kraków 1930

BOY-ŻELEŃSKI, Tadeusz: Słówka, Kraków 1954

BRATNY, Roman: 15 batalionów, Warszawa 1948

BRATNY, Roman: Rok w trumnie, Warszawa 1983

BRATNY, Roman: W karty z historią, Warszawa 1948

BRODA, Józef: Andrzej Zamojski a sprawa chłopska w drugiej połowie XVIII w., Warszawa 1951

BRONIEWSKI, Władysław: Pamiętnik 1918–1922, Warszawa 1984

BROSZKIEWICZ, Jerzy: Mały seans spirytystyczny, Kraków 1979

BRYLL, Ernest: Piołunie piołunowy, Toruń 1973

BRZECHWA, Jan: Liryka mego życia, Warszawa 1968

BRZECHWA, Jan: Wiersze wybrane, Warszawa 1959

BRZOZOWSKA, Zdzisława: Andersen w Polsce, Warszawa 1970

BRZOZOWSKI, Maciej A. – WYSOCKI, Roman: ABC dobrych manier, Warszawa 2004

BUJNICKI, Tadeusz – BURSZTYŃSKA , Halina – KŁOSIŃSKA , Krystyna – MOKRANOWSKA, Zdzisława: Literatura epoki pozytywizmu, Katowice 1979

BURKOT, Stanisław: Tadeusz Różewicz, Warszawa 1987

BUTTLER, Danuta: Czasownik polski . Budowa – znaczenie – związki składniowe,

Warszawa 1971

BYRON, George Gordon: Wędrówki Childe-Harolda, Warszawa 1899

BYSTROŃ , Jan Stanisław: Komizm, Warszawa 1993

CHADZINIKOLAU, Nikos – MAŃKOWSKI, Jerzy: Pisarze wielkopolski, Poznań 1971

CHRÓŚCIELEWSKI , Tadeusz: Miesiąc utajony, Warszawa 1960

CHRZANOWSKI, Ign., Studia i szkice I, Kraków 1939

CIEPIEŃSKO-ZIELIŃSKA, Donata: Emilia Plater, Warszawa 1966

CIEŚLA, Piotr – WOJCIECHOWSKI, Piotr: Polska w obrazach i słowach, Warszawa 2000

CIOŁEK, Tadeusz Maciej – OLĘDZKI, Jacek – ZADROŻYŃSKA , Anna: Wyrzeczysko o świętowaniu w Polsce, Białystok 1976

COHEN, Marcel: Język – jego budowa i rozwój, Warszawa 1956

Cyprian Norwid. Katalog wystawy, Warszawa 1946

Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin, Warszawa 1973

CZECHOWICZ, Józef: Wiersze wybrane, Warszawa 1955

CZERWIŃSKI , Marcin: Upowszechnienie kultury a struktura społeczna, Warszawa 1969

DACKIEWICZOVÁ, Jadwiga: Napoleonovi synové, Praha 1979

DAMROT, Konstanty: Wiersze wybrane, Katowice 1965

DĄBROWSKI, Witold: Arrasowanie, Warszawa 1976

DĄBRÓWKA, Andrzej: Słownik – pisarzy niderlandzkiego obszaru kulturowego, Warszawa 1999

Dialog 5. Maj 1963, Warszawa

DOBROWOLSKI, Stanisław Ryszard: Kroniki królewskie, Warszawa 1981

DOBROWOLSKI, Stanisław Ryszard: Nic co ludzkie, Warszawa 1977

DOBROWOLSKI, Stanisław Ryszard: Wiek klęski, Rzeszów 1983

DOBROWOLSKI, Stanisław Ryszard: Wiersze dla Sabiny, Warszawa 1983

DOBROWOLSKI, Tadeusz: Nowoczesne malarstwo polskie I, Wrocław 1957

DOBROWOLSKI, Tadeusz: Nowoczesne malarstwo polskie II, Wrocław 1960

Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko- czechosłowackich, red. W. Balcerak, tom I, część 2, Wrocław 1985

DOROBA, Ryszard: Bliżej filmu, Warszawa 1980

DOROSZEWSKI, Witold: Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa 1970

DOROSZEWSKI, Witold: Podstawy gramatiky polskiej, Warszawa 1952

DRAWICZ, Andrzej: Konstanty Ildefons Gałczyński, Warszawa 1973

Duch puszczy według D-Ra Birda , Warszawa 1947

DYGASIŃSKI, Adolf: Pisma pedagogiczne, Wrocław 1957

Europejskie manifesty kina. Antologia, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2002

FICOWSKI, Jerzy: Wiersze wybrane, Kraków 1956

FIK, Ignacy: Rodowód społeczny literatury polskiej, Kraków 1946

FREDRO, Aleksander: Pisma wszystkie, tom 1, 3 (Komedie), Warszawa 1955

FREDRO, Aleksander: Ś luby panieńskie, Kraków 1954

GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons: Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu, Kraków 1954

GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons: Liryka, Kraków 1954

GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons: Listki z fiołkiem, Warszawa 1960

GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons: Niobe, Warszawa 1951

GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons: Pieśni, Warszawa 1965

GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons: Poezje I, Warszawa 1957

GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons: Wit Stwosz, Kraków 1952

GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons: Wybór poezji, Kraków 1973

GAŁECKI, Jerzy: Problematyka estetyki, Kraków 1962

GERSTMANN, Stanisław: Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wrocław 1968

GŁOWIŃSKI, Micha ł: Porządek, chaos, znaczenie, Warszawa 1968

GOLLUCH, Norbert: Atlas Unii Europiejskiej, Warszawa 2005

GRABOWSKI, Józef: Sztuka ludowa, Warszawa 1977

GRABOWSKI, Tadeusz Stanisław: Pierwszy łużycki artysta narodowy, Kraków 1951

GROCHOWIAK, Stanisław: Ballada rycerska, Warszawa 1956

GROCHOWIAK, Stanisław: Bilard Ahaswer, Warszawa 1987

GROCHOWIAK, Stanisław: Polowanie na cietrzewie, Warszawa 1972

GROCHOWIAK, Stanisław: Totentanz in Polen, Warszawa 1969

GRZEŚCZAK, Inga: Ścieżki śródziemnomorskie

GRZEŚCZAK, Marian: Gęste światło, Warszawa 1965

GRZEŚCZAK, Marian: Vypouštění skřivánka, Praha 1976

GURYCKA, Antonina: Przeciw nudzie, Warszawa 1977

GUTMAN, Israel: Żydzi warszawscy 1939–1943, Warszawa 1993

HARASYMOWICZ, Jerzy: Bar Na Stawach, Warszawa 1972

HARASYMOWICZ, Jerzy: Cuda, Warszawa 1956

HARASYMOWICZ, Jerzy: Černý bez, Praha 1988

HARASYMOWICZ, Jerzy: Ubrana tylko u trawy połonin, Kraków 1988

HARASYMOWICZ, Jerzy: Wieża melancholii, Kraków 1958

HARASYMOWICZ, Jerzy: Za co jutro kupimy chleb, Warszawa 1991

HARASYMOWICZ-BRONIUSZYC, Jerzy: Wiersze miłosne, Kraków 1979

HAVEL, Vaclav: Towards a Civil Society, Praha 1995

Henryk Sienkiewicz – Twórczość i recepcja światowa, Warszawa 1966

HERTZ, Paweł: Poezje, Warszawa 1983

Historia literatury polskiej w zarysie, tom 1, 2, red. M. Stępień, A. Wilkoń, Warszawa 1983

Hledám, tedy jsem . Výbor z mladé polské poezie, Praha 1987

IGLIKOWSKA, Teresa – KACPRZAK, Lidia: Język polski dla cudzoziemców. Podręcznik dla niezaawansowanych. Część I., Warszawa 1972. (2x)

IGLIKOWSKA, Teresa – KACPRZAK, Lidia: Język polski dla cudzoziemców. Podręcznik dla niezaawansowanych. Część II., Warszawa 1971. (2x)

IGLIKOWSKA, Teresa – KURKOWSKA, Halina: Mały słownik frazeologiczny, Warszawa 1966

Ilustrowana encyklopedia. Nauka i technika, Warszawa 2005

Ilustrowany słownik języka polskiego, Warszawa 2004

IRZYKOWSKI, Karol: Pałuba, Warszawa 1957

IŁŁAKOWICZÓWNA , Kazimiera: Wiersze zebrane 1, 2, Warszawa 1971

IWANOW, Mikołaj: Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939, Warszawa 1991

IWASZKIEWICZ, Jarosław: Aleja przyjaciół, Warszawa 1984

IWASZKIEWICZ, Jarosław: Heydenreich. Cienie, Poznań 1964

IWASZKIEWICZ, Jarosław: Ludzie i książki, Warszawa 1971

IWASZKIEWICZ, Jarosław: Wiersze, t. I, II, Warszawa 1977

IWASZKIEWICZ, Jarosław: Wiersze zebrane, Warszawa 1968

JACHIMOWICZ, Marian: Śladami sensu, Świdnica 1995

Jaki Norwid?, Poznań 1997

JANCZARSKI, Czesław: Wykrój liścia, Warszawa 1957

JANION, Maria: Romantyzm, Warszawa 1967

JANKOWSKI, Dzierżymir: Dom kultury, Warszawa 1977

JAROCKI, Robert: Pięć minut ambasadora, Warszawa 1993

JAROSZEWSKI, Tadeusz S.: Dwory i dworki w Polsce, Warszawa 2001

JAROSZEWSKI, Tadeusz S.: Dwory i dworki w Polsce 2, Warszawa 2001

JASIEŃSKI, Bruno: Słowo o Jakubie Szeli, Warszawa 1956

JASTRUN, Mieczysław: Błysk obrazu, Kraków 1975

JASTRUN, Mieczysław: Gwiaździsty diament (Norwid), Warszawa 1971

JASTRUN, Mieczysław: Intonacje, Warszawa 1962

JASTRUN, Mieczysław: Mickiewicz, Warszawa 1949

JASTRUN, Mieczysław: Poezje 1944–1954, Warszawa 1954

JASTRUN, Mieczysław: Rzecz ludzka, Warszawa 1973

JAVORSKÝ, Jiří: Slovník zkratek z informatiky, Praha 1984

JAWORSKI, Kazimierz Andrzej: Stopy czasu, Lublin 1961

JEDYNAK, Stanisław: Z zagadnień osobowości, Warszawa 1977

JUSZCZAK, Wiesław: Artur Grottger, Warszawa 1957

KACZMAREK, Stefan: Rozważania o życiu ludzkim, Warszawa 1977

KACZOROWSKI, Stanisław: O niektórych przekształcaniach podziału, Łódź 1949

Kalendarz Zwrotu na rok 1956, Cieszyn 1954 (2x)

KAMIEŃSKA , Anna: Pod chmurami, Warszawa 1957

KARASEK, Krzysztof: Poezje, Kraków

KAWIŃSKI, Wojciech: Białe miasto, Kraków 1973

KAWIŃSKI, Wojciech: Pod okiem słońca, Kraków 1980

KITA, Małgorzata – POLAŃSKI, Edward: Słownik paroninów czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004

KLEINER, Juliusz: Słowacki, Poznań 1947

KLEINER, Juliusz – MACIĄG, Włodzimierz: Zarys dziejów literatury polskiej, Wrocław 1974

KLEMENSIEWICZ, Zenon: Historia języka polskiego, Warszawa 1974

KLEMENSIEWICZ, Zenon: Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa 1969

KOBYLIŃSKI, Szymon: Proch o ścianę, Warszawa 1967

KOCHANOWSKI, Jan: Dzieła polskie, tom 1, Warszawa 1953

KOFMAN, Jan: Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986

KOFMAN, Jan: Nacjonalizm gospodarczy – szansa czy bariera rozwoju, Warszawa 1992

KOLAJA, Maxmilián: Mluvnice a učebnice jazyka polského, Praha 1947

KOŁAKOWSKI, Leszek: Kultura i fetysze, Warszawa 1967

KOPROWSKI, Jan: Nocne rodaków rozmowy, Łódź 1975

KOSSAK, Jerzy: Spór o współczesną kulturę, Warszawa 1968

KOTŁOWSKI, Karol: Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Wrocław 1968

KOTT, Jan – WAŻYK, Adam: Wiersze które lubimy, Kraków 1951

KRAJEWSKI, Kazimierz: Średniowiecze, oświęcenie, Warszawa 1985

KRAWCZUK, Aleksander: Maraton, Warszawa 1986 bel

KRZYŻANOWSKI, Julian: Dzieje literatury polskiej, Warszawa 1972

KRZYŻANOWSKI, Julian: Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1966

KRZYŻANOWSKI, Julian: Historia literatury polskiej, Warszawa 1966

Księga Polaków uczestników rewolucji październikowej 1917–1920, red. A. Kochański, Warszawa 1967

Księga wierszy polskich XIX wieku, zebrał J. Tuwim, tom 1, 2, 3, Warszawa 1956

KUCHARZEWSKI, Jan: Od białego caratu do czerwonego, 1–7, Warszawa 1998

KULICZKOWSKA, Krystyna: Wielcy pisarze – dzieciom, Warszawa 1964

KWIATKOWSKI, Jerzy: Klucze do wyobraźni, Warszawa 1964

LAM, Andrzej: Z teorii i praktyki awangardyzmu, Warszawa 1976

LEBIODA, Dariusz Tomasz: Na chwilę przed końcem świata, Warszawa 1988

LEBIODA, Dariusz Tomasz: Pole umierającej kraski, Kraków 1988

LEC, Stanisław Jerzy: Do Abla i Kaina, Warszawa 1961

LEC, Stanisław Jerzy: Fraszkobranie, Warszawa 1966

LEC, Stanisław Jerzy: List gończy, Warszawa 1963

LEC, Stanisław Jerzy: Myśli nieuczesane, Kraków 1968

LEC, Stanisław Jerzy: Myśli nieuczesane nowe, Kraków 1964

LEC, Stanisław Jerzy: Notatnik polowy, Warszawa 1946

LEC, Stanisław Jerzy: Wybór wierszy, Warszawa 1968

LÉ GAUT, Marcel: Żyć, aby być, Warszawa 1977

Leksykon kompozytorów XX wieku, tom 1, 2, Kraków 1963

LEM, Stanisław: Dialogi, Kraków 1984

LEM, Stanisław: Doskonała próżnia. Wielkość urojona, Kraków 1985

LEMNIS, Maria – VITRY, Henryk: W staropolskiej kuchni i przy polskim stole, Warszawa 1989

LEŚMIAN, Bolesław: Poezja I (komentarze, wiersze), Warszawa 1987

LEŚMIAN, Bolesław: Poezje, Warszawa 1957

LEŚMIAN, Bolesław: Poezje, Warszawa 1965

LEWICKI, Anatol: Zarys historji Polski II, Kraków 1929

LEWIK, Włodzimierz: Wiersze własne i przekłady, Warszawa 1964

LIPSKA, Ewa: Dom spokojnej młodości, Kraków 1979

LIPSKA, Ewa: Żywa śmierć, Kraków 1979

Literatura polska 1, 1918–1975, Warszawa 1975

Literatura polska 1918–1975. Dokumentacja bibliograficzna, Warszawa 1975

Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, 2 tomy, Londyn 1964

LITWIN, Jakub: Nieokreślenie i człowiek, Warszawa 1976

ŁAPIŃSKI , Zdzisław: Norwid, Kraków 1971

ŁAWROWSKI, Andrzej: Amerykańska propaganda socjologiczna, Warszawa 1975

ŁOŚ, Jan: Gramatyka polska. Część I. Głosownia historyczna, Warszawa 1922

ŁOŚ, Jan: Gramatyka polska. Część III. Odmiennia historyczna, Warszawa 1927

Łódskie studia etnograficzne II, Łódź 1960

LYONS, John: Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1975

Mały atlas gwar polskich, red. K. Nitsch, tom I–VII, Wrocław – Kraków

Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1964

Mały słownik pisarzy polskich. Część pierwsza, Warszawa 1966

MARIANOWICZ, Antoni: Satyry, Warszawa 1954

MATEJKO, Jan: Wypisy biograficzne, Kraków 1955

Materiały i prace komisyi językowej Akademii Umiejętności , tom VII, część 1, Kraków 1915

MATUSZEWSKI, Ryszard: Antologia do historii łiteratury polskiej 1918–1955, Warszawa 1956

MATUSZEWSKI, Ryszard: Literatura polska lat 1918–1939, Warszawa 1970

MATUSZEWSKI, Ryszard: Polska literatura współczesna, Warszawa 1976

Medijska istraživanja VI/2, Zagreb 2000

MICKIEWICZ, Adam. 16 pocztówek.

MICKIEWICZ, Adam: Pan Tadeusz, Bielsko-Biała 2005

MIERZECKA, Janina: Wrocławski ostrów Tumski, Wrocław 1964

Międzynarodowe targi książki XI, Warszawa 1966

MILEWSKI, Tadeusz: Językoznawstwo, Warszawa 1965

MILEWSKI, Tadeusz: Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa 1969

MNISZKÓWNA, Helena: Malomocná I, Praha 1991

MNISZKÓWNA, Helena: Malomocná II, Praha 1992

MNISZKÓWNA, Helena: Malomocná III, Praha 1991

MROŻEK, Sławomir: Amor, Kraków 1979

MROŻEK, Sławomir: Opowiadania, Kraków 1981

NAŁKOWSKA, Zofia: Dzienniki 1918–1929, Warszawa 1980

NAŁKOWSKA, Zofia: Opowiadania, Warszawa 1986

NAŁKOWSKA, Zofia: Rówieśnice, Warszawa 1981

Naprzód Warszawo. Antologia poetycka, oprac. St. R. Dobrowolski, Warszawa 1955

NATANSON, Wojciech: Szczęście Syzyfa, Kraków 1980

Nauka własna studenta, red. J. Zborowski, Warszawa 1976

Nie tylko o Norwidzie, Poznań 1987

NORWID, Cyprian Kamil: Dwa poematy miłosne

NOWAK, Stefan: Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970

NOWAK, Tadeusz: Bielsze nad śnieg, Warszawa 1973

NOWAK, Tadeusz: Pacierze i paciorki, Warszawa 1988

NOWAK, Tadeusz: Psalmy, Kraków 1971

Nowe drogi, tom 3, 8, Warszawa 1977

NOWIŃSKI, Krzysztof: Polska. Arcydzieła w architekturze, Warszawa 2003

NOWIŃSKI, Krzysztof: Polska. Opowieść o ludziach, zabytkach a przyrodzie, Warszawa 2005

O sytuacji w historii literatury polskiej, Kraków 1951

Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc, Warszawa 1997

Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2006

ODROWĄŻ-PIENIĄŻEK, Janusz: Coctail od księżny Gieorgijew, Kraków 1971

OMILANOWSKA, Małgorzata: Polska. Palace i dwory, Warszawa 2005

On the Future of Europe, Warszawa 2005

Onomastica Slavogermanica II, red. S. Rospond, Wrocław 1966

Oryginalna AZetka. Encyklopedia PWN, Warszawa 2004

ORZESZKOWA, Eliza: Gloria victis, Warszawa 1948

OSSOWSKI, Stanisław: Publicystyka. Recenzje. Posłowie. Wspomnienia, Warszawa 1970

OSSOWSKI, Stanisław: Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa 1966

OTRĘBSKI, Jan: Życie wyrazów w języku polskim, Poznań 1948

OZGA-MICHALSKI, Józef: Dusze i manekiny, Warszawa 1981

OZGA-MICHALSKI, Józef: Ta-bądź, Warszawa 1973

OŻÓG, Jan Bolesław: W dzień gdy noc, Kraków 1963

Pamiętnik słowiański XLVII/XLVIII, Warszawa 1999

PASTERNAK, Leon: Mimo wszystko, Warszawa 1965

PAWLAK, Roman: Polska. Zabytkowe ratusze, Warszawa 2003

PAWLIKOWSKA, Maria: Dancing, Warszawa 1958

PETIŠKA, Eduard: Nejlepší život, Praha 1973

PETR, Jan: Adam Mickiewicz a Łużyce

PIĘTAK, Stanisław: Linia ognia. Poezje, Warszawa 1947

Poezja XXII/1. Styczeń 1987, Warszawa

Poezje 1974, 12, Indywidualizm?

Pohádky, povídky a humoresky ze Slezska, Ostrava 1984

Polscy pisarze współcześni. Informator 1944–1970, oprac. L. M. Bartelski, Warszawa 1972

Polska epika ludowa, o prac. St. Czernik, Wrocław 1958

Polska. Najciekawsze muzea, Warszawa 2003

Polska popularna kultura artystyczna, red. R. Marszałek, Wrocław 1977

Polska w jednym tomie, Bielsko-Biała 2005

Polské lidové písně, Praha 1956

Polskie kolędy i pastoralki, Kraków 1957

Polskie wiersze miłosne, Warszawa 1982

Polszczyzna piękna i poprawna. Porady językowe, Wrocław 1966

Poradnik jzykowy, zeszyt 3, Warszawa 1976

Porozumiewanie się i współpraca uczonych, red. J. Goćkowski, M. Sikory, Kraków 1997

Post Scriptum, Katowice 1995

Postępowa myśl oświatowa w Królestwie polskim w latach 1905–1914, Warszawa 1961

Poznańskie Studia Polonistyczne – Jaki Norwid? Seria Literacka IV (XXIV), Poznań 1997

Prace literackie II, red. B. Zakrzewski, Wrocław 1961

Prace literackie III, red. B. Zakrzewski, Wrocław 1962

Prace literackie V, red. B. Zakrzewski, Wrocław 1963

Prace literackie VI, red. B. Zakrzewski, Wrocław 1964

Prace literackie VII, red. B. Zakrzewski, Wrocław 1965

Prace literackie VIII, red. B. Zakrzewski, Wrocław 1966

Práce z dějin slavistiky IV. Padesát let polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze, Praha 1977

Práce z dějin slavistiky X. Starší české, slovenské a slovanské mluvnice, red. J. Porák, Praha 1985

Problemy kultury ludowej i narodowej, Warszawa – Poznań 1976

Problemy kultury współczesnej , Warszawa 1976

PRUS, Bolesław: Anielka, Warszawa 1948

PRUS, Bolesław: Kamizelka. Michałko, Warszawa 1947

PRUS, Bolesław: Powracająca fala, Warszawa 1951

Przewodnik po Paryżu, Air France

Przewroty i zamachy stanu. Europa 1918–1939, Warszawa 1981

PRZYBYSZEWSKI, Stanis ł aw: Cestou, Praha 1919

PRZYBYSZEWSKI, Stanis ł aw: Přes palubu, Praha 1919

RADLIŃSKA , Helena: Oświata i kultura wsi polskiej, Warszawa 1979

RASZKA, Helena: Bliżej dna, Warszawa 1965

RASZKA, Helena: Portret zdziwiony sobą, Warszawa 1966

Rocznik kłodzki, tom II, Kłodzko 1949

Roczniki humanistyczne XIII/1, Lublin 1965

ROMANO, Ruggiero: Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, Warszawa 1978

ROSZKOWSKI, Wojciech: Historia Polski 1914–2005, Warszawa 2006

ROZANOW, Zofia: Muzyka w miniaturze polskiej, Warszawa 1965

RÓŻEWICZ, Tadeusz: Kartoteka, Kraków 1986 (4x)

RÓŻEWICZ, Tadeusz: Opowiadanie traumatyczne. Duszyczka, Kraków 1979

RÓŻEWICZ, Tadeusz: Płaskorzeźbia, Wrocław 1991

RÓŻEWICZ, Tadeusz: Poezja I, II, Kraków 1988

RÓŻEWICZ, Tadeusz: Uśmiechy, Warszawa 1957

RÓŻEWICZ, Tadeusz: Srebrny kłos, Warszawa 1955

RUDNICKI, Adolf: Żołnierze, Kraków 1948

RYDZKOWSKI, Janusz: Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2003

RYLL, Ludomira – ILGAT, Janina: Polska literatura w przekładach. Bibliografia 1945–1970, Warszawa 1972

RYMARKIEWICZÓWNA, Marja: Pojęcie Boga w filozofji Libelta, Poznań 1928

RYMKIEWICZ, Aleksandr: Polskie drzewa, Warszawa 1972

RYSZKOWIE, Elżbieta i Franciszek: Między utopią i zwątpieniem, Warszawa 1970

SAFJAN, Zbigniew: Do krwi ostatniej, Warszawa 1986

SAFRIN, Horacy: Przy szabasowych świecach, Łódź 1967

SANDAUER, Artur: Proza, Warszawa 1974

Sborník referátů a sdělení z III. celostátní polonistické konference, Ostrava 1986 (dva exempláře)

Schroniska młodzieżowe. Informator 2004, Warszawa 2004

Seksuologia społeczna, red. K. Imieliński, Warszawa 1977

SHAW, Irwin: Młode lwy, Warszawa 2001

SIENKIEWICZ, Henryk: Krzyżacy, Bielsko-Biała 2005

SIENKIEWICZ, Henryk: Qua Vadis, Bielsko-Biała 2005

SIENKIEWICZ, Henryk: Szkice węglem, Warszawa 1948

SIEROTWIŃSKI, Stanisław: Słownik terminów literackich, Wrocław 1966

SINIELNIKOFF, Roxana – PRECHITKO, Ewa: Wzory listów polskich, Warszawa 1999

Slavia Occidentalis 27, Poznań 1968

Slavica Comparativa, Praha 2002

Slavica Wratislaviensia I, Wrocław 1969

Slawistyka w polskich wydawnictwach naukowych z lat 1964–1968, Warszawa 1968

Slovensko-pol’ské jazykové a literárne vzťahy, Bratislava 1997

SŁOBODNIK, Włodzimierz: Reszta światła, Warszawa 1984

SŁONIMSKI, Antoni: 138 wierszy, Warszawa 1973

SŁONIMSKI, Antoni: Młodość górna. Wiek klęski. Wiek męski, Warszawa 1965

SŁONIMSKI, Antoni: Poezje, Warszawa 1954

SŁONIMSKI, Antoni: Rozmowa z gwiazdą. Poezje 1916-1961, Warszawa 1961

SŁOWACKI, Juliusz: Kordian. Program do przedstawienia Teatru Narodowego, Warszawa 1965

SŁOWACKI, Juliusz: Wiersze i poematy, Warszawa 1976

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, r ed. S. Chmielewski, K. Górska-Gołaska, J. Luciński, część II, zeszyt 1, Wrocław 1989

Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, Warszawa 1985

Słownik polskich towarzystw naukowych, tom II, część 1, red. B. Sordylowa, Warszawa 1990

Słownik starożytności słowiańskich, red. A. Gąsiorowski, G. Labuda, A. Wędzki, tom 8, Wrocław 1991

Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968

Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. St. Skorupka, Warszawa 1971

SPRUSIŃSKI, Michał: Popołudnie, Warszawa 1963

SROKOWSKI, Stanisław: Cztery pory domu, Wrocław 1980

SROKOWSKI, Stanisław: Ptaki nocy, ptaki miłości, Warszawa 1979

STAFF, Leopold: Gałąż kwitnąca, Warszawa 1968

STAWAR, Andrzej: O Gałczyńskim, Warszawa 1959

STERN, Anatol: Wiersze dawne i nowe, Warszawa 1957

STIEBER, Zdzisław: Ś wiat językowy Słowian, Warszawa 1974

STRADECKI, Janusz: Julian Tuwim. Twórczość. Bibliografia, Warszawa 1959

STRADECKI, Janusz: Literatura polska 1918–1975, Warszawa 1991

STRADECKI, Janusz: W kręgu Skamandra, Warszawa 1977

Stronica Śnieżnicka 1/1999, Stronie Śląskie

Studenckie prace naukowe , zeszyt 6, red. M. Balowski, M. Stasiak, Wrocław 1998

Studenckie prace naukowe , zeszyt 4, red. M. Balowski, Wrocław 1996

Studia filologiczne 2, Sandomierz 2001

SUCHODOLSKI, Bogdan: Kształt życia, Warszawa 1979

SUCHODOLSKI, Bogdan: Nauka polska w okresie oświecenia, Kraków 1953

SYROKOMLA, Władysław (Kondratowicz, Ludwik): Wybór poezji, Warszawa 1957

SZANIAWSKI, Jerzy: Dramaty wybrane, Kraków 1987

SZANIAWSKI, Jerzy: Hry, Praha 1986

SZCZAWIEJ, Jan: Antologia polskiej poezji podziemnej (1939–1945), Warszawa 1957

SZCZYPIORSKI, Andrzej: Początek, Poznań 1991

SZELBURG-ZAREMBINA, Ewa: Moje wierszyki, Warszawa 1949

SZELBURG-ZAREMBINA, Ewa: Samotność, Warszawa 1961

SZENIC, Stanisław: Cmentarz powązkowski 1891–1918, Warszawa 1983

SZENWALD, Lucjan: Utwory poetyckie, Łódź 1946

Sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informator, Kraków 1963

SZŁĄZAKOWA , Alicja: Janusz Korczak, Warszawa 1978

SZYMBORSKA, Wisława: Sůl, Praha 1965

ŚLIWIAK, Tadeusz: Płonący gołębnik, Kraków 1978

ŚLIWIAK, Tadeusz: Rajskie wrony, Toruń 1972

ŚLIWIAK, Tadeusz: Znaky prítomnosti, Bratislava 1987

ŚLIWONIK, Roman: Potęgowanie dramatu, Warszawa 1983

ŚLIWONIK, Roman: Wyprzedaż, Warszawa 1971

ŚLIWONIK, Roman: Za żalem, Warszawa 1979

ŚPIEWAK, Jan: Zielone ptaki, Warszawa 1958

ŚWIRSZCZYŃSKA, Anna: Budowałam barykadę, Warszawa 1974 (2x)

ŚWIRSZCZYŃSKA, Anna: Jestem baba, Kraków 1975

TERLECKI, Władysław: Czarny romans, Warszawa 1974

TOKARSKI, Jan: Słownictwo, Warszawa 1971

TOMASZEWSKI, Tadeusz: Problemy i kierunki współczesnej psychologii, Warszawa 1968

TOPOLSKI, Jerzy: Zarys dziejów Polski, Warszawa 1982

Trwałe wartości kultury polskiej, Warszawa 1978

TSENG-BRZOZOWSKA, Anna – PITERA, Julia: Kolacja pod lampionami. Kuchnia chińska, Warszawa 1990

TUWIM, Julian: Cicer cum Caule czyli groch z kapustą II, III, Warszawa 1959, 1963

TUWIM, Julian: Wiersze 1, 2, Warszawa 1986

TUWIM, Julian: Wiersze wybrane

TYSZKA, Andrzej: Uczestnictwo w kulturze. O różnorodości stylów życia, Warszawa 1971

UMIŃSKI, Janusz: Gdańsk w 3 dni, Warszawa 2003

UMIŃSKI, Janusz: Toruń w 3 dni, Warszawa 2005

Uniwersalna encyklopedia szkolna, Warszawa 2004

Walka o dobra kultury, Warszawa 1939–1945, tom 1, 2, red. S. Lorentz, Warszawa 1970

WALLIS, Aleksander: Artyści – plastycy. Zawód i środowisko, Warszawa 1964

WALLIS, Aleksander: Kultura i więź przestrzenna, Warszawa 1978

WAPI ŃSKI , Roman: Narodowa demokracja 1893–1939, Wrocław 1980

Wartość , dzieło, sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, red. J. Kmita, Warszawa 1975

WASILEWSKI, Andrzej: Wschód, Zachód i Polska, Warszawa 1985

WAŻYK, Adam: Dziwna historia awangardy, Warszawa 1976

WĄCLAWSKI, Stanisław: Mniejsza o większość, Warszawa 1993

WĄCLAWSKI, Stanisław: Słońce w lodówce

WEHLER, Hans-Ulrich: Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo, Warszawa 2001

Wielki słownik polsko-rosyjski, Warszawa 2005

Wielki słownik rosyjsko-polski, Warszawa 2004

WIERZBICKA, Anna: Dociekania semantyczne, Wrocław 1969

Więź: Białorusini o nas, Białorusini o sobie, Warszawa 1997

WITTER, Wanda: Stan zawieszenia, Warszawa 1984

WOJACZEK, Rafal: Utwory zebrane, Wrocław 1976

WOJNAR-SUJECKA, Janina: Myśl, działanie, rzeczywistość, Warszawa 1976

WÓJCIK , Zygmunt: Dzień mojej matki, Warszawa 1985

WRÓBLEWSKA, Danuta: Polska grafika współczesna, Warszawa 1988

Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, Lublin 1966

WYGODZKI, Stanisław: Pamiętnik miłości, Warszawa 1948

WYKA, Kazimierz: Łowy na kryteria, Warszawa 1965

WYKA, Kazimierz: O potrzebie historii literatury, Warszawa 1969

WYKA, Kazimierz: Pogranicze powieści, Kraków 1948

WYKA, Kazimierz: Pokolenia literackie, Kraków 1977

WYKA, Kazimierz: Rzecz wyobraźni, Warszawa 1959

Z česko-polských jazykových a literárních styků, Praha 1988

Z dziejów prób integracji europejskiej od średniowiecza do współczesności , red. M. Pułaski, Kraków 1995

ZABŁOCKI, Franciszek: Fircyk w zalotach, Wrocław 1953

ZAGÓRSKI , Jerzy: Królestwo ryb, Warszawa 1967

ZAHORSKA-PAULY, Helena: Warszawa. Stare miasto i ja, Kraków 1947

ZAHORSKI, Andrzej: Warszawa za Sasów i Stanisława Augusta, Warszawa 1970

ZAKRZEWSKI, Bogdan: Nowe tematy śląskie, Wrocław 1980

ZALEWSKI, Wojciech: Definicje, Kraków 1994

ZAŁUCKI, Marian: Niespokojna czaszka, Warszawa 1965

Zarys dziejów literatury polskiej, Wrocław 1974

ZAWISTOWICZ-ADAMSKA, Kazimiera: Granice i horyzonty badań kultury wsi w Polsce, Warszawa 1976

ZAWISZA, Elżbieta: Powieść w kulturze czytelniczej Francji XVIII wieku, Wrocław 1988

Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918–1978, Kraków 1980

ZEGADŁOWICZ, Emil: Balada o Wowrowi, Praha 1929

ZEGADŁOWICZ, Emil: Hodina předjitřní. Život Mikuláše Stříbrempsaného, Praha 1930

ZEGADŁOWICZ, Emil: Wiersze wybrane, Warszawa 1957

Zeszyty naukowe I – Neofiologia, Opole 1984

Zeszyty naukowe III – Językoznawstwo, Opole 1967

Zeszyty naukowe IV – Językoznawstwo, Opole 1970

Zeszyty naukowe XII – Językoznawstwo, Opole 1989

ZIELIŃSKI, Tadeusz: Starożytność bajeczna, Warszawa 1995

ZIELIŃSKI, Tadeusz: Szymanowski. Liryka i ekstaza, Warszawa 1997

ŻÓŁKIEWSKI, Stefan: O kulturze polskiej ludowej, Warszawa 1964

ŻUREK, Zdisław Władysław: Słoneczne wzgórza, Świdnica 1995


BIBLIOTEKA ANALIZ LITERACKICH:

ACHREMOWICZOWA, Wanda: Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1965

ACHREMOWICZOWA, Wanda: Ś luby panieńskie Aleksandra Fredry, Warszawa 1972

BĄK, Zbigniew: Czerwone tarcze Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 1973

DETKO, Jan: Kordian i cham Leona Kruczkowskiego, Warszawa 1973

DREWNOWSKI, Tadeusz: Noce i dnie Marii Dąbrowskiej, Warszawa 1974

DREWNOWSKI, Tadeusz: Urząd Tadeusza Brezy, Warszawa 1967

EUSTACHIEWICZ, Lesław: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1975

GŁOWI Ń SKI, Michał: Wiersze Bolesława Leśmiana, Warszawa 1971

GRZESZCZUK, Stanisław: „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1978

HABRYN, Anna: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1972

HUTNIKIEWICZ, Artur: Hymny Jana Kasprowicza, Warszawa 1973

HUTNIKIEWICZ, Artur: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1974

KARCZEWSKA-MARKIEWICZ, Zofia: Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka, Warszawa 1968

KĘDZIERSKI, Sławomir: Wiersze Władysława Broniewskiego, Warszawa 1974

KOBLEWSKA, Janina: Adaptacje filmowe „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1974

KOTARSKI, Edmund: Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego, Warszawa 1969

KOTARSKI, Edmund: Poezje Jana Andrzeja Morsztyna, Warszawa 1972

KOWALSKA, Aniela: Wiersze Cypriana Kamila Norwida, Warszawa 1978

MACIEJEWSKA, Irena: Wiersze Leopolda Staffa, Warszawa 1977

MAKOWSKI, Stanisław: „Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, Warszawa 1975

NASTULANKA, Krystyna: „Dwa teatry” Jerzego Szaniawskiego, Warszawa 1974

NOWAKOWSKI, Jan: Warszawianka i Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1975

SIVERT, Tadeusz: Niemcy Leona Kruczkowskiego, Warszawa 1969

SŁODKOWSKI, Władysław: Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego, Warszawa 1972

TABORSKI, Roman: „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, Warszawa 1975

TUŁODZIECKA, Irena: „Opowiadania” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1975

ZAWORSKA, Helena: Medaliony Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1969


BIBLIOTEKA POET
ÓW XX WIEKU:

BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil: Poezje wybrane, Warszawa 1967

GRZEŚCZAK, Marian: Poezje wybrane, Warszawa 1975

IŁŁAKOWICZÓWNA, Kazimiera: Poezje wybrane II, Warszawa 1984

KIJONKA, Tadeusz: Poezje wybrane, Warszawa 1982

KOZIOŁ, Urszula: Poezje wybrane, Warszawa 1969


MY
ŚLI I LUDZIE:

Filozofia XX wieku, tom 1, 2, Warszawa 2002

KROŃSKA, Irena: Sokrates, Warszawa 2001

PŁUŻAŃSKI, Tadeusz: Pascal, Warszawa 2001

ROSIŃSKA, Zofia: Freud, Warszawa 202

SZYDŁOWSKA, Waleria: Camus, Warszawa 2002

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1162134 návštěv, dnes zatím 19 (2 online).