NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

STUDENTI > INTERCORP 

http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/

 

Pracoviště: Ústav Českého národního korpusu FF UK, http://ucnk.ff.cuni.cz/

Výzkumný záměr: Český národní korpus a korpusy dalších jazyků. Schválen na roky 2005-2011 pod číslem 0021620823.


Koordinátor polské sekce: Dr. Renata Rusin Dybalska, Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK

Pracovníci polské sekce: Mgr. Łucja Bańczyk, Michala Benešová, Kasia Bołbot, Mgr. Radka Čermáková, Dorota Dobrzyńska, Mgr. Veronika Forková, Lucie Kněžourková, Mgr. Kinga Konarzewska, Hana Mátlová, Zuzanna Piekarska

 

Projekt Intercorp je součástí Českého národního korpusu (ČNK), jeho cílem je vybudovat paralelní synchronní korpusy pro většinu jazyků studovaných na FF, vždy pro daný jazyk a češtinu. Celý projekt je akademický a nekomerční. Paralelní korpusy poslouží jako zdroj dat pro teoretické studie, lexikografii, studentské práce, výuku, zejména výuku cizích jazyků, počítačové aplikace, překladatele i veřejnost. V počáteční fázi se korpusy budují a využívají lokálně na řešitelských pracovištích, s podporou hlavního koordinátora projektu. V další fázi budou korpusy uloženy na centrálním serveru.

 

Poděkování: Polská sekce děkuje za spolupráci a texty poskytnuté v elektronické podobě nakladatelství ANTA, Euromedia, Host, Burian a Tichák, Polskému institutu a Barboře Gregorové.

 

Seznam titulů:

Ajvaz, Michal: Druhé město/Inne miasto

Białoszewski, Miron: Památník z Varšavského povstání/ Pamiętnik z Powstania  Warszawskiego

Drda, Jan: Putování Petra Sedmilháře/Wędrówki Piotra Arcyłgarza

Durych, Jaroslav: Bloudění/Zbłąkani

Fuks, Ladislav: Myši Natalie Mooshabrové/Myszy Natalii Mooshaber

Fuks Ladislav: Obraz Martina Blaskovitze/Portret Marcina Blaskowitza

Fuks, Ladislav: Spalovač mrtvol/Palacz zwłok

Fuks, Ladislav: Variace na temnou strunu/Wariace na najnizszej strunie

Gombrowicz, Witold: Bakakaj/Bakakaj

Gombrowicz, Witold: Deník I./Dziennik 1953-1956

Gombrowicz, Witold: Ferdydurke/Ferdydurke

Gombrowicz, Witold: Pornografie/Pornografia

Gruša, Jiří: Dotazník/Kwestionariusz

Herling-Grudziński, Gustaw: Deník psaný v noci/Dziennik pisany nocą

Herbert, Zbigniew:  Epilog bouře/Epilog burzy

Holan, Vladimír: Výbor/Płacz symbolów

Hrabal, Bohumil: Obsluhoval jsem anglického krále/Obsługiwałem angielskiego króla

Hrabal, Bohumil: Kdo jsem/Kim jestem

Hrabal, Bohumil: Postřižiny/Postrzyzyny

Hrabal, Bohumil: Příliš hlučná samota/Zbyt głośna samotność

Hrabal, Bohumil: Harlekýnovy miliony/Skarby świata całego

Chmielewska, Joanna: Zpráva od nebožtíka/Cale zdanie nieboszczyka

Chmielewska, Joanna: Zajíc v pytli/Kocie worki

Chmielewska, Joanna: Všude červená/Wszystko czerwone

Chwin, Stefan: Hanemann/Hanemann

Krall, Hanna: Tanec na cizí veselce/Taniec na cudzym weselu

Krynicki, Ryszard: Kámen, jinovatka/Kamień, szron

Kundera, Milan: Nesnesitelná lehkost bytí/Nieznośna lekkość bytu

Lem, Stanisław: Panův hlas/Głos Pana

Masłowska, Dorota: Červená a bílá/Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną

Nałkowska, Zofia: Medailony/Medaliony

Nezval, Vítězslav: Edison/Edison

Páral, Vladimír: Milenci a vrazi/Kochankowie i mordercy

Páral, Vladimír: Soukromá vichřice/Prywatna zawierucha

Páral, Vladimír: Veletrh splněných přání/Targowisko spełnionych marzeń

Reymont, W.S.: Země zaslíbená/Ziemia obiecana

Řezáč, Václav: Rozhraní/Krawędź

Sapkowski, Andrzej: Meč osudu/Miecz przeznaczenia

Sapkowski, Andrzej: Narrenturm/Narrenturm

Schaff, Adam: Úvod do semantiky/Wstęp do semantyki

Škvorecký, Josef: Prima sezón/Fajny sezon

Škvorecký, Josef: Tankový prapor/Batalion czołgów

Švejda, Jiří: Havárie/Katastrofa

Tokarczuk, Olga: Denní dům, noční dům/Dom dzienny, dom nocny

Tokarczuk, Olga: Pravěk a jiné časy/Prawiek i inne czasy

Topol, Jáchym: Sestra/Siostra

Viewegh, Michal: Román pro ženy

Wolker, Jiří: Ballada o śnie

Zeromski, Stefan: Lidé bez domova/Ludzie bezdomni

 

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1162154 návštěv, dnes zatím 39 (3 online).