NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Co hledám?

Internetové portály

Polské orgány výkonné moci

Ministerstva

Polské vládní instituce

Vědecké instituce

Univerzity

Knihovny

Nakladatelství

Slovníky

Polské sdělovací prostředky

Deníky

Společensko-politické deníky

Studentský tisk

Kulturní a vědecká periodika

Televize a rozhlas

Architektura a památky

Cestování

Turistika

Města a regiony

Praktické databáze

 Internetové portály:

Gazeta: www.gazeta.pl
Gery: www.gery.pl
Interia: www.interia.pl
Onet: www.onet.pl
Panorama Internetu: www.panoramainternetu.pl
Tlen: www.o2.pl
Wirtualna Polska: www.wp.pl

nahoruPolské orgány výkonné moci:

Kancelář prezidenta republiky: www.prezydent.pl
Kancelář premiéra: www.kprm.gov.pl
Poslanecká sněmovna: www.sejm.gov.pl
Senát: www.senat.gov.pl

nahoruMinisterstva:

Ministerstvo dopravy: www.mt.gov.pl
Ministerstvo financí: www.mofnet.gov.pl
Ministerstvo hospodářství: www.mg.gov.pl
Ministerstvo kultury a národního dědictví: www.mkis.gov.pl
Ministerstvo mořského hospodářství: www.mgm.gov.pl
Ministerstvo národní obrany: www.wp.mil.pl
Ministerstvo národního vzdělání: www.men.waw.pl
Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí: www.mpips.gov.pl
Ministerstvo regionílného rozvoje: www.mrr.gov.pl

Ministerstvo sportu: www.msport.gov.pl
Ministerstvo spravedlnosti: www.ms.gov.pl
Ministerstvo státního pokladu: www.mst.gov.pl
Ministerstvo stavebnictví: www.mb.gov.pl
Ministerstvo vnitra a státní správy: www.mswia.gov.pl
Ministerstvo vzdělávání a vědy: www.nauka.gov.pl
Ministerstvo zahraničních věcí: www.msz.gov.pl , www.mfa.gov.pl
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova: www.minrol.gov.pl
Ministerstvo zdravotnictví: www.mz.gov.pl
Ministerstvo životního prostředí: www.mos.gov.pl

nahoruPolské vládní instituce:

Agentura pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství: www.arimr.gov.pl
Agentura pro zemědělský odbyt: www.arr.gov.pl
Centrální metrologický úřad: www.gum.gov.pl
Evropské informační centrum: www.cie.gov.pl
Generální inspekce železnic: www.gik.gov.pl
Generální inspektor pro ochranu osobních údajů: www.giodo.gov.pl
Generální ředitelství hasičského sboru: www.kgpsp.gov.pl
Generální ředitelství pohraniční stráže: www.sg.gov.pl
Generální ředitelství policie: www.kgp.gov.pl
Generální ředitelství státních archivů: www.archiwa.gov.pl
Generální úřad cel: www.guc.gov.pl
Komise pro cenné papíry a burzy: www.kpwig.gov.pl
Mluvčí občanských práv: www.brpo.gov.pl
Nejvyšší báňský úřad: www.wug.gov.pl
Nejvyšší kontrolní úřad: www.nik.gov.pl
Nejvyšší soud: www.sn.pl
Patentový úřad Polské republiky: www.uprp.pl
Polská národní banka: www.nbp.pl
Polský ústav pro výzkum a certifikaci: www.pcbc.gov.pl
Polský výbor norem: www.pkn.pl
Správa sociálního zabezpečení: www.zus.pl
Státní agentura pro zahraniční investice: www.paiz.gov.pl
Státní atomová agentura: www.paa.gov.pl
Státní rada pro rozhlasové a televizní vysílání: www.krrit.gov.pl
Úřad pro dohled nad konkurencí a ochranou spotřebitelů: www.uokik.gov.pl
Úřad technické inspekce: www.udt.gov.pl
Úřad výboru pro Evropskou integraci: www1.ukie.gov.pl
Ústav národní paměti: www.ipn.gov.pl
Ústav pro jadernou energii: www.iea.cyf.gov.pl
Ústav pro zásadní technologické problémy PAV: www.ippt.gov.pl
Ústavní soud: www.trybunal.gov.pl
Úřad civilní služby: www.usc.gov.pl
Úřad pro veřejné zakázky: www.uzp.gov.pl
Ústřední statistický úřad: www.stat.gov.pl

nahoruVědecké instituce:

Polská akademie věd: www.pan.pl
Ústav archeologie a etnologie PAN: www.iaepan.edu.pl
Ústav ekonomických věd PAN: www.inepan.waw.pl
Ústav filozofie a sociologie PAN: www.ifispan.waw.pl
Ústav historie PAN: www.ihpan.edu.pl
Ústav historie vědy PAN: www.ihnpan.waw.pl
Ústav literární vědy PAN: www.ibl.waw.pl
Ústav matematiky PAN: www.impan.gov.pl
Ústav politických studií PAN : www.isppan.waw.pl
Ústav polského jazyka PAN: www.ijp-pan.krakow.pl
Ústav právních věd PAN: www.inp.pan.pl
Ústav psychologie PAN: www.psychpan.waw.pl
Ústav rozvoje vesnic a zemědělství PAN: www.irwirpan.waw.pl
Ústav slavistiky PAN : www.ispan.waw.pl
Ústav umění PAN: www.ispan.pl
Ústav zemí mimo EU PAN: www.zkppan.waw.pl

nahoruUniverzity:

Jagellonská univerzita v Krakově: www.uj.edu.pl
Katolická lublinská univerzita: www.kul.lublin.pl
Řešovská univerzita: www.univ.rzeszow.pl
Slezská univerzita: www.us.edu.pl
Štětínská univerzita: www.us.szc.pl
UMCS v Lublinu: www.umcs.lublin.pl
Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani: www.amu.edu.pl
Univerzita Kazimíra Velikého v Bydhošti: www.ukw.edu.pl
Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni: www.umk.pl
Univerzita v Białystoku: www.uwb.edu.pl
Univerzita v Gdaňsku: www.univ.gda.pl
Univerzita v Lodži: www.uni.lodz.pl
Univerzita v Opolí: www.uni.opole.pl
Univerzita warmińsko- mazurská Olsztyn: www.uwm.edu.pl
Varšavská univerzita: www.uw.edu.pl
Vratislavská univerzita: www.uni.wroc.pl
Zelenohorská univerzita: www.uz.zgora.pl

nahoruKnihovny:

Akademické knihkupectví: www.akademicka.pl
Hlavní knihovna Gdaňské univerzity: www.bg.univ.gda.pl
Hlavní knihovna Lodžské univerzity: www.lib.uni.lodz.pl/library
Hlavní knihovna Slezské univerzity: www.bg.us.edu.pl
Hlavní knihovna univerzity v Zelené Hoře: www.bu.uz.zgora.pl
Hlavní knihovna Świętokrzyské akademie, Kielce: www.pu.kielce.pl/bg
Hlavní knihovna UKW v Bydhošti: www.biblioteka.ukw.edu.pl
Hlavní knihovna UMCS v Lublinu: www.bg.umcs.lublin.pl/nowa
Hlavní knihovna Univerzity v Opolí: www.bg.uni.opole.pl
Hlavní knihovna Univerzity v Řešově: http://bur.univ.rzeszow.pl/
Hlavní knihovna Univerzity ve Štětíně: http://bg.univ.szczecin.pl/
Hlavní vědecké knihkupectví: www.ksiegarniaprus.pl
Internetová akademická knihovna: www.abi.amu.edu.pl
IKA – Internetové akademické knihkupectví: www.ika.org.pl
Jagellonská knihovna: www.bj.uj.edu.pl
Národní knihovna: www.bn.org.pl
Sněmovní knihovna: http://bib.sejm.gov.pl/
Slezská knihovna v Katovicích: www.bs.katowice.pl
Univerzitní knihovna KUL v Lublinu: www.bukul.lublin.pl
Univerzitní knihovna v Poznani: www.lib.amu.edu.pl
Univerzitní knihovna v Toruni: www.bu.uni.torun.pl
Univerzitní knihovna ve Varšavě: www.buw.uw.edu.pl
Univerzitní knihovna ve Vratislavi: www.bu.uni.wroc.pl
Ústřední statistická knihovna ve Varšavě: http://statlibr.stat.gov.pl/

nahoruNakladatelství:

Czytelnik: www.czytelnik.pl
Nakladatelství Gdaňské univerzity: wyd.bg.univ.gda.pl
Nakladatelství Jagellonské univerzity: www.wuj.pl
Nakladatelství Opolské univerzity: www.wydawnictwo.uni.opole.pl
Nakladatelství Slezské univerzity: www.wydawnictwo.us.edu.pl
Nakladatelství UMCS v Lublinu: press.umcs.lublin.pl/perl/ksin_wu.pl
Nakladatelství Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani: www.staff.amu.edu.pl/~press
Nakladatelství Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni: www.wydawnictwo.uni.torun.pl
Nakladatelství Vratislavské univerzity: www.wuwr.com.pl
Oficyna 21: www.oficyna21.pl
Ossolineum: www.ossolineum.pl
PIW: www.piw.pl
PWE: www.pwe.com.pl/main.xml
PWN: www.pwn.com.pl
Znak: www.znak.com.pl
Wiedza Powszechna: www.wiedza.pl
Universitas: www.universitas.com.pl

nahoruSlovníky:

Internetový slovník slezského jazyka: www.republikasilesia.com/RS/slownik
Ortografický slovník: www.so.pwn.pl
Polský bibliografický slovník: www.psb.pan.krakow.pl
Slovník cizích slov: www.slownik-online.pl ; http://swo.pwn.pl/
Slovník hudebních termínů: www.fraza.com.pl/slownik.htm
Slovník polského jazyka: www.sjp.pwn.pl  
Slovník polského slangu: www.univ.gda.pl/slang
Slovník příjmení: www.herby.com.pl/herby/indexslo.html
Slovník synonym: www.synonimy.ux.pl
Slovník slezského nářečí: www.isibrno.cz/~malczyk/slownik.htm
Slovník zkratek: www.bibl.amwaw.edu.pl/Lpj/skroty.htm
Staropolský slovník: www.staropolska.gimnazjum.com.pl/slownik
Univerzální slovník polského jazyka: www.usjp.pwn.pl

nahoruPolské sdělovací prostředky:

Informační agentura Polského rozhlasu: www.radio.com.pl/iar
Katolická informační agentura: www.kai.pl
Polská informační agentura (PAI): www.paiz.gov.pl
Polská tisková agentura (PAP): www.pap.com.pl
Reuters - Polsko: www.reuters.pl
Tisková fotografická agentura Photopress: www.photopress.pl

nahoruDeníky:

Dziennik: www.dziennik.pl
Fakt: www.efakt.pl
Gazeta Prawna: www.gazetaprawna.pl
Gazeta Wyborcza: www.gazetawyborcza.pl
Metropol: www.metropol.pl
Nasz Dziennik: www.naszdziennik.pl
Parkiet: www.parkiet.com.pl
Puls Biznesu: www.pulsbiznesu.com.pl
Rzeczpospolita: www.rp.pl
Super Express: www.se.com.pl
Trybuna: www.trybuna.com.pl
Życie Warszawy: www.zw.com.pl

nahoruSpolečensko-politické týdeníky:

Newsweek Polska: www.newsweek.redakcja.pl
Polityka: www.polityka.pl
Przekrój: www.przekroj.pl
Tygodnik Angora: www.angora.com.pl
Wprost: www.wprost.pl

nahoruStudentský tisk:

Dlaczego: www.kiosk.onet.pl/dlaczego
Eurostudent: www.eurostudent.pl
Forum Akademickie: www.forumakad.pl
Gazeta Studencka: www.gazetastudencka.pl
Pomidorowa Alternatywa: www.pomidorowa.za.pl
Semestr: www.semestr.pl
Student News: www.studentnews.pl

nahoruKulturní a vědecká periodika:

Cyber (el. média): www.cyber.com.pl
Dialog: www.teatry.art.pl/!Prasa/dialog
Enigma: www.enigma.pl
Esensja: http://esensja.pl/
FotoTAPETA (uměl. fotografie): http://fototapeta.art.pl/index.html
Gazeta Antykwaryczna: www.antiques.com.pl
Charaktery: www.kiosk.onet.pl/charaktery
Literatura na Świecie: www.literaturanaswiecie.art.pl
Machina (popkultura): www.machina.net.pl
Miesięcznik Absurdalny: www.geocities.com/miesiecznik_absurdalny
Odra: http://odra.okis.pl/
Paryska Kultura: www.kultura.onet.pl
Próba Atmosfery Bis (první polský internetový literární časopis): http://zls.mimuw.edu.pl/~alx/PAbis.html
sZAfa (literárně-umělecký čtvrtletník): www.szafa.prezentacje.pl
Toronto (časopis kanadské polonie): www3.sympatico.ca/klon
Tygodnik Powszechny: www.tygodnik.onet.pl
Zeszyty Literackie: www.zeszytyliterackie.pl


Katalog kulturních periodik: http://katalog.czasopism.pl/index.php/Kategorie

nahoruTelevize a rozhlas:

Canal+: www.cplus.com.pl
Polsat TV: www.polsat.com.pl
TV4: www.tv4.pl
TVN: www.tvn.pl
TVN 24: www.tvn24.pl
TVN 7: www.tvnsiedem.pl
TVN Meteo: www.tvnmeteo.pl
TVN Turbo: www.tvnturbo.pl
TVN Style: www.tvnstyle.pl
TVN Gra: www.tvngra.pl
TVP (veřejnoprávní televize): www.tvp.pl
TVP1: www.tvp.pl/tvp1
TVP2: www.tvp.pl/tvp2
TVP Info: http://programregionalny.v2.tvp.pl/7,16.html
TVP Polonia: www.tvp.pl/tvppolonia
TVP Kultura: www.tvp.pl/tvpkultura
TVP Historia: www.tvp.pl/tvphistoria
TVP Sport: www.tvp.pl/tvpsport

Eska: www.eska.pl
Polská rádio, program 1: www.radio.com.pl/jedynka
Polské rádio, program 2: www.radio.com.pl/dwojka
Polské rádio, program 3: www.radio.com.pl/trojka
Polskie Radio Bis: www.polskieradio.pl/bis
Radio Maryja: www.radiomaryja.pl
Radio Muzyka Fakty: www.rmf.pl
Radio Zet: www.radiozet.pl
TOK FM: http://serwisy.gazeta.pl/tokfm/0,0.html

nahoruArchitektura a památky:

Architektura.info - architektonický portál: www.architektura.info
Architektura.net: www.architektura.net
Bazylika Mariacka, Krakov: www.bazylika-mariacka.krakow.pl
Hrady a zámky dolního Slezska: www.hm.pl/zamki
Hrady a zámky Pomoří: www.republika.pl/jaszczer
Opevnění na území Polska (2. sv. válka): www.fortress.hg.pl
Památky (nejen polské): www.budowle.pl
Památky Podhalí: www.republika.pl/astaszel
Polské gotické hrady: www.zamkigotyckie.org.pl
Polské hrady a zámky: www.zamki.pl, www.zamkipolski.com.pl
Polské zámky a jiné památky: www.zamki.res.pl
Sztuka Architektury (architektura, urbanistika): www.sztuka-architektury.pl
Šlechtické dvory Poznaňska: www.dworypolskie.pl
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji: www.tpfkrakow.netax.info
Wawel: www.cyfronet.pl/waweln/pl/index.php
Zapiecek na varšavské "Starówce": www.zapiecek.com

nahoruCestování:

Autobusová spojení - Polski Express : www.polskiexpress.pl
Internetové vyhledávání spojení: www.autostop.pl, http://abc.onet.pl/2306,kontenttabela.html
Internetové vyhledávání autobusových spojů: http://www.rozklady.com.pl
Letiště v Gdaňsku: www.airport.gdansk.pl
Mezinárodní letiště F. Chopina ve Varšavě: www.lotnisko-chopina.pl
Mezinárodní letiště Katovice v Pyrzowicích: www.gtl.com.pl 
Mezinárodní letiště Kraków-Balice: www.lotnisko-balice.pl
Nízkonákladové aerolinky Centralwings: www.centralwings.com
Polské aerolinie LOT: www.lot.com
Polská železnice: www.pkp.pl
Trajekty – lodní spojení: Polska Żegluga Bałtycka: www.polferries.com.pl
Trajekty – lodní spojení: Żegluga Gdańska: www.zegluga.pl

nahoruTuristika:

Podrobná mapa Polska: www.mapapolski.pl
Polská turistická organizace: www.pot.gov.pl
Portál o Polsku: www.poland.gov.pl 
Stránky o Polsku určené pro zahraniční turisty: www.poland-tourism.pl

nahoruMěsta a regiony:

Beskydy: http://beskidy.fc.pl/
Bielsko-Biała: www.bielsko.pl

Dolní Slezsko: http://dolnyslask.org/

Gdaňsk, Sopoty, Gdyně: www.trojmiasto.pl
Hlavní město Varšava: www.warsawtour.pl
Lexikon polských měst: www.euroatlas.com.pl 
Krakov: www.krakow.pl
Krkonoše: www.karkonosze.info.pl
Malopolsko: www.malopolskie.pl
Největší horské středisko v Tatrách – Zakopané: www.zakopane.pl
Plány měst: www.gdziejest.pl/mapserwer/jsp/frameset.jsp
Poznaň: www.ipoznan.pl
Vratislav: www.wroclaw.pl

nahoru

 


Praktické databáze:

Internetové adresy: www.teleadresy.pl
Internetowa książka adresowa: www.polska.net/book
Katalog odkazů (podnikání a export): portál BusinessInfo.cz
Panorama Firm: www.panoramafirm.com.pl
TeleAdreson (kontakty na polské firmy): www.teleadreson.com.pl
Žluté stránky: www.yellowpages.pl

nahoru

 

 

 

PODROBNÉ INFORMACE O POLSKÝCH MĚSTECH

 

VARŠAVA:

 

Warszawa – fotografie řazené abecedně http://www.ga.com.pl/warspoz.htm

Virtuální průvodce, fotky a informace http://um.warszawa.pl/v_syrenka/perelki/

Varšava po 2. světové válce http://um.warszawa.pl/v_syrenka/miasto/zdjecia-zniszczenia-1.htm

 

Trochu konkrétněji:

Biblioteka UW http://www.ga.com.pl/warsza91.htm

Biblioteka UW (BUW) http://www.buw.uw.edu.pl/obuw/galeria/galeria.htm

Budova Nejvyššího soudu a pomník Varšavského povstání http://www.ga.com.pl/warszaw5.htm

Cytadela http://www.ga.com.pl/warsz119.htm

Galeria Zachęta (zde došlo k atentátu na prvního polského prezidenta Narutowicze) http://www.ga.com.pl/warsza47.htm

Hrob neznámého vojína http://www.ga.com.pl/warsza33.htm

Łazienki  http://www.ga.com.pl/warsza11.htm

Łazienki: Pałac na Wodzie http://www.ga.com.pl/warszaw3.htm

Łazienki: pomník Chopina http://www.ga.com.pl/warsza10.htm

Most Świętokrzyski http://www.ga.com.pl/warsza92.htm (autor Fin)

Muzeum Powstania Warszawskiego http://www.ga.com.pl/warsza111.htm

Pałac Kultury i Nauki http://www.ga.com.pl/warsza37.htm

Płac Piłsudskiego http://www.ga.com.pl/warsz155.htm

Powązki http://um.warszawa.pl/v_syrenka/perelki/?mi_id=177&dz_id=17

Pravoslavný kostel na Praze http://www.ga.com.pl/wpraga7.htm

Prezidentský palác http://www.ga.com.pl/warszaw6.htm

Uniwersytet Warszawski http://www.ga.com.pl/warsza39.htm

Wilanów http://www.ga.com.pl/wilanow1.htm

 

Průvodce Varšavou:

Oficiální stránky Varšavy http://um.warszawa.pl/index.php

Virtuální průvodce Varšavou (informace a fotografie) http://um.warszawa.pl/v_syrenka/perelki/

Mapa Varšavy http://um.warszawa.pl/mapa/

Šedesáté výročí varšavského povstání http://um.warszawa.pl/v_syrenka/godzina_w/

Varšava a papež http://um.warszawa.pl/v_syrenka/papiez/

Průvodce Varšavou (restaurace, kluby…) http://www.ewarszawa.com/

 

Kultura:

České centrum ve Varšavě http://www.czechcentres.cz/warsaw/novinky.asp

Kulturní přehled http://www.kulturalna.warszawa.pl/

Stránky BUW http://www.buw.uw.edu.pl/

 

Divadla:

Polská filharmonie http://www.filharmonia.pl/

Teatr Adekwatny http://teatr.adekwatny.pl/

Teatr Akt http://www.teatrakt.pl/

Teatr Druga Strefa http://www.teatr2strefa.com/

Teatr Narodowy http://www.narodowy.pl/

Teatr Wielki – Opera Narodowa http://www.teatrwielki.pl/

Teatr Współczesny http://www.wspolczesny.pl/

Teatr Żydowski http://www.teatr-zydowski.art.pl/

 

Festivaly:

Letní Jazz Festival ve Varšavě http://www.adamiakjazz.pl/

Letní festival Sztuki ulicy http://www.sztukaulicy.pl/

 

Galerie:

Centrum současného umění http://www.csw.art.pl/

Galeria Foksal http://www.galeriafoksal.pl/

Galerie Zacheta http://www.zacheta.art.pl/

  

Muzea:

Muzeum Azji i Pacyfiku http://www.muzeumazji.pl/

Muzeum Chopina http://www.tifc.chopin.pl/

Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II http://www.muzeummalarstwa.pl/

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza http://www.muzeumliteratury.pl/

Muzeum Łazienki Królewskie http://www.lazienki-krolewskie.pl/

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie http://www.ptchem.lodz.pl/pl/muzeum.html

Muzeum Narodowe we Warszawie http://www.mnw.art.pl/

Muzeum Niepodległości http://www.muzeumniepodleglosci.art.pl/index.php?strona=muzeum_x_pawilonu

Muzeum plakátu ve Wilanowie (součást NM) http://www.postermuseum.pl/

Muzeum Powstania Warszawskiego http://www.1944.pl/

Muzeum Warszawy http://www.mhw.pl/mhw/homepl.jsp?place=Menu01&news_cat_id=47&layout=0&lang=pl

Muzeum Wojska Polskiego http://www.muzeumwp.pl/

Muzeum Żydowskie http://www.jewishmuseum.org.pl/start.html

PKIN http://www.pkin.pl/

Wilanów http://www.wilanow-palac.art.pl/

Zamek Królewski http://www.zamek-krolewski.pl/

 

Restaurace:

Restaurace http://www.restauracje.com.pl/

Nejlepší zmrzlina http://www.grycan.pl/indexflash.htm

Nejlepší čokoláda http://www.wedelpijalnie.pl/

Několik restaurací s tradiční polskou kuchyní http://www.chlopskiejadlo.pl/, http://www.kamienneschodki.pl/, http://www.restauracjadompolski.pl/

Horalské speciality http://www.karpielowka.com.pl/

Polská a židovská kuchyně http://republika.pl/podsamsonem/

Pirožky http://www.krokiecik.pl/, http://www.pierogarnia.pl/, http://www.pierogarnianabednarskiej.pl/, http://www.pierrogeria.pl/

Výborné sushi http://www.sushibar.pl/

 

Obchody:

Galerie Centrum http://www.galeriacentrum.com/

Galeria Mokotów http://www.galeriamokotow.pl/

Nákupní centrum Arkadia http://www.arkadia.com.pl/

 

Knihkupectví:

Empik http://www.empik.com/index.jsp

Traffic Club http://www.traffic-club.pl/

Wysylkowa (též internetové knihkupectví) http://www.ksiegarnia.wysylkowa.pl/Merlin

 

Obecné:

Časopis Midrasz http://www.midrasz.pl/new/midrasz/

Stránky o polských památkách (seznam muzeí, galerií atd.) http://www.lokomobila.home.pl/zabytki/index1.html

Stránky o památkách http://www.sztuka.net.pl/palio/html.run?_Instance=www.sztuka.net.pl&_PageID=444&_CheckSum=-1646618939

Stránky o polské kultuře http://www.culture.pl/pl/culture/

Zamek Królewski na Wawelu http://www.wawel.krakow.pl/

Muzeum Narodowe, Wrocław http://www.mnwr.art.pl/ramka.html

 

Historie:

Časopis Mówią Wieki http://www.mowiawieki.pl/artykul.html?id_artykul=230

O událostech v Poznani roku 1956 http://www.1956.pl/

Fundacja im. Mojzesza Szorra (Lauder Foundation) http://www.schorr.edu.pl/new/

Getto Warszawskie http://warszawa.getto.pl/pl/site/

Centrum pro výzkum holocaustu http://www.holocaustresearch.pl/

Centrum im. Anielewicza, UW http://www.centrum-anielewicza.uw.edu.pl/

Portal społeczności żydowskiej w Polsce http://test.jewish.org.pl/index.php

Stránky varšavské židovské obce http://warszawa.jewish.org.pl/index.html

Forum Żydów Polskich http://fzp.jewish.org.pl/

Varšavský Festival filmů s židovskou tematikou http://www.strehlau.hbz.pl/

Zespół Tańca Izraelskiego http://snunit.jewish.org.pl/

http://www.hatikvah.pl/index.php

Stránky o Izraeli http://www.izrael.badacz.org/

Galicja Jewish Museum http://www.galiciajewishmuseum.org/

Shalom, americko-polsko-izraelská nadace http://www.shalom.org.pl/

Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera http://shalom.org.pl/index.php?mid=97

Centrum Kultury Jidysz http://www.shalom.org.pl/index.htm

Wydawnictwo Austeria http://www.austeria.pl/

Židovská obec v Lodži http://www.jewishlodz.org.pl/

Židovská obec v Gdaňsku http://gdansk.jewish.org.pl/

Społeczność Żydowska w Poznaniu i Wielkopolsce http://www.synagoga.org.pl/index.php

Towarzystwo Kultury Żydowskiej Beit Warszawa http://www.beit-warszawa.org.pl/

Słownik polsko-hebrajski http://portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html

Chór Żydowski CLIL http://www.clil.pl/index800.html

Festival židovské kultury v Krakowie http://www.jewishfestival.pl/

Festival Simcha, Wrocław http://www.simcha.art.pl/

Centrum Kultury Żydowskiej http://www.judaica.pl/

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu http://www.ajcf.pl/

Knihkupectví Jarden http://www.jarden.pl/

Historie Židů v Polsku http://www.historiazydow.edu.pl/index_pl.html

Stránky o židovské kultuře http://www.zydzipolscy.pl/

Polska Unia Studentów Żydowskich http://pusz.org/main/

Kazimierz http://kazimierz.zaprasza.net/

Košer obchod ve Varšavě http://www.kosher.pl/

Další odkazy http://fzp.jewish.org.pl/linki.html

 

Muzeum v Osvětimi spolupracuje s muzeem v New Yorku

http://test.jewish.org.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=345&mode=thread&order=0&thold=0

 

DALŠÍ MĚSTA

(abecedně)

 

KŁODZKO

 

Oficiální portál Kłodzka:  www.um-klodzko.eu

Historie, staré pohlednice, zajímavosti: www.dawneklodzko.pl

Oficiální portál okresu Kłodzko: www.gmina.klodzko.pl
Aktuální kulturní informace: http://klodzko.naszemiasto.pl

Více o kladské tvrzi: www.zamkipolskie.com/klodz/klodz.html

Další odkazy:  http://www.dawneklodzko.pl/index.php?kat=o_serwisie&side=linki

Historie Kladské kotliny v češtině od V. Knolla: http://valamir.imess.net/kladsko/

Euroregion Glacensis: http://www.euro-glacensis.cz/new/index.html

Hrad Książ:  http://www.ksiaz.pl/zamek.html

 

POZNAŇ

Oficiální stránky města

historie, průvodce, ubytování, mapy, městská doprava, fotogalerie, fakta a všechny další potřebné i aktuální informace:  http://www.poznan.pl/

 

Informační centrum http://www.cim.poznan.pl/

 

Zprávy, kulturní přehled, práce, vzdělání, turistika, blogy, servis Naše Poznaň: http://www.tutej.pl

Městský multimediální informační servis: www.city.poznan.pl

Informační internetový servis Poznaně: www.epoznan.net

Internetová galerie Poznaně: www.igp.poznan.pl

Interaktivní Poznaň: www.ipoznan.pl

Velkopolský kulturní servis: www.kultura.wlkp.pl

Oficiální strany Lecha Poznań: www.lech.poznan.pl

Nová hudba, kluby, house, chillout: www.muzikanova.pl

Lokální poznaňské turistické informace: www.plot.poznan.pl

Klubový život: http://www.positiva.info

Internetový informační servis Poznaně: www.poznan4u.com.pl

Historie, gwara, mapa lokálního rozvoje: www.poznanczyk.com

Poznaň jinak: www.poznaninaczej.pl

Cestování, kultura, jazyk, průvodce, novinky, mapy: www.poznan-life.com

Zprávy, obchody, ubytování: www.wirtualnypoznan.pl

Poznaň pro cizince: www.youarein.poznan.pl

 

Slovník městské gwary http://www.poznan.pl/mim/public/slownik/index.html/

 

Univerzita Adama Mickiewicze http://www.amu.edu.pl

Univerzitní knihovna http://lib.amu.edu.pl/

 

Historie města:

Od dob Piastů do roku 1993: http://www.poznancity.republika.pl/historia.htm

Portál Wikipedia.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Poznania

Poznaň v datech (1850-1945), staré a nové názvy ulic a náměstí: http://www.poznan.terramail.pl/poznan.htm

Staré fotografie a historie: http://www.poznanczyk.com/historia.html

 

Vybrané odkazy

 

Kultura:

Muzeum Narodowe w Poznaniu: www.mnp.info.poznan.pl

Muzeum Archeologiczne: www.muzarp.poznan.pl  

Centrum Kultury Zamek: http://www.zamek.poznan.pl/

Mezinárodní divadelní festival Malta: http://www.malta-festival.pl/

Poznaňský kulturní časopis Czas Kultury: http://www.czaskultury.pl/

Gazeta Wyborcza, lokální mutace: http://miasta.gazeta.pl/poznan/0,0.html

 

Knihkupectví:

EMPiK: http://www.empik.com/

Kapitałka: http://www.kapitalka.pl/

 

Kluby a hospůdky:

Dragon: http://www.dragon.poznan.pl/

Meskal: http://www.meskal.pl/

Kawiarnia Literacka U Przyjaciół: http://www.uprzyjaciol.pl/

 

Nákupní centrum Stary Browar: http://www.starybrowar.pl/

 

Stránky v dalších evropských jazycích:

Oficiální stránky města (německá a anglická verze): http://www.poznan.pl/

 

Historie:

Německy: http://www.urlaub-polen.de/poznan.shtml

                http://www.deutsche-schutzgebiete.de/provinz_posen.htm

Anglicky: http://www.posen-l.com/

 

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1162164 návštěv, dnes zatím 49 (4 online).