NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

4. května: Přednášky dr. Pawła Nowaka a dr. Magdaleny Piechoty

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE NA PŘEDNÁŠKY

 

dr. PAWŁA NOWAKA

(Univerzita Marie Curie-Skłodowské v Lublinu)

 

Słownik polszczyzny politycznej – nowy wymiar leksykografii

Slovník politické polštiny – nový rozměr lexikografie

 

Pondělí 4. 5. 2009 ve 12.30 hod.

(hlavní budova FF UK, místnost č. 8)

 

a

dr. MAGDALENY PIECHOTY

(Univerzita Marie Curie-Skłodowské v Lublinu)

 

Gatunki medialne

Mediální žánry

 

Pondělí 4. 5. 2009 v 16.00 hod.

(hlavní budova FF UK, místnost č. 8)

 

*****

 

Dr. Paweł Nowak je odborným asistentem oddělení lexikologie a pragmatiky Ústavu polské filologie Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu. Je absolventem polské filologie na téže univerzitě, od roku 1991 přednáší na tamějším Ústavu polské filologie. V roce 1999 získal titul doktora filologických věd. Specializuje se na pragmalingvistiku a teorii komunikace, zvláště na problematiku médií. Přednáší i na dalších státních i soukromých vysokých školách, např. v Białé Podlaské, Chełmu, Radomi či ve Varšavě. Spolupracuje mj. s časopisy Wiadomości Uniwersyteckie a Akcent.

 

Dr. Magdalena Piechota je odbornou asistentkou oddělení žurnalistiky a sociální komunikace Ústavu polské filologie Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu. Je absolventkou polské filologie na téže univerzitě, od roku 1999 přednáší na tamějším Ústavu polské filologie. V roce 2000 získala titul doktorky filologických věd. Specializuje se na novinářskou genologii a analýzu mediálního diskurzu.

 

-red-

26. 04. 2009

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1101784 návštěv, dnes zatím 426 (4 online).