NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Multimediální průvodce po polských dialektech

Institut polského jazyka Varšavské univerzity (Instytut Języka Polskiego, Wydział Polonistyki UW) představil po mnohaleté přípravě internetový výstup své badatelské činnosti – projekt Multimediálního průvodce „Gwary polskie“ (polské dialekty), který realizoval tým badatelů pod vedením dr hab., prof. UW Haliny Karaś. Průvodce by měl sloužit individuálním uživatelům, zájemcům o polské dialekty, ale také učitelům ve školách při výuce polštiny. Obsahuje různorodé primární materiály, popis dialektů, základy dialektologie. Multimediální charakter díla umožňuje rychlý přístup do databáze, snadné vyhledávání i přístup ke zdrojovým textům. Autoři se tak snaží jazykové dědictví regionů zpřístupnit především nejmladší generaci, jež preferuje elektronické verze slovníků i databází. Projekt podpořilo polské ministerstvo kultury.

 

Jazykový materiál pochází z několika desítek vsí z různých oblastí, které reprezentují čtyři základní polské dialekty: mazovský, velkopolský, malopolský a slezský, doplněné o další specifické podskupiny. Autoři slovníku záměrně vynechali kašubštinu, uznávanou dnes za samostatný jazyk. Průvodce se pokouší popsat i situaci v oblastech, kde se dialekty a vlivy mísí (tzv. Kresy, centrální Polsko). Protože se jazyk samozřejmě stále vyvíjí, rozhodli se autoři ukázat nejstarší vrstvu, historický stav dialektů. Průvodce chce především zachytit a představit mizející jazykové projevy, spojené s tradiční lidovou kulturou. Badatelé se pokusili zaznamenat nejen specifický jazyk, ale i svět zvyků, život vesnice a památky. Kromě nahrávek tak shromáždili i obsáhlý fotografický materiál dokumentující typickou architekturu, nástroje, oblečení i samotné mluvčí. Některé zvyky, tance a písně přibližují krátké filmy. Na stránkách projektu můžete najít interaktivní mapu dialektů s jejich popisy a dalšími informacemi o kultuře regionu. Autoři se snaží přiblížit i teorii dialektologie – v Průvodci se tak nachází i Slovník dialektologických termínů a pojmů a seznam doplňující bibliografie s filtrováním, které umožňuje vyhledávat obecně i konkrétně zaměřené publikace a články.

 

„Polskie gwary ludowe to prawdziwa skarbnica wiedzy o przeszłości, nośnik kultury, tradycji i obyczajów, ważny element tożsamości regionalnej – związku ze swoją „małą ojczyzną“, to język „najintymniejszych relacji ludzkich, czyli domu“. Przedstawiając dziś nasze opracowanie „Gwary polskie. Przewodnik multimedialny”, pragniemy w ten sposób – przynajmniej częściowo – ocalić gwary ludowe od zapomnienia, ukazać ich piękno i bogactwo.“(z úvodu)

Přístup do databáze zde

 

-lk-

17. 04. 2009

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1031273 návštěv, dnes zatím 222 (4 online).