NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference: Czesław Miłosz. Tradycja – współczesność – recepcja

Z okazji przypadającej w 2008 roku 50 rocznicy wydania „Rodzinnej Europy” serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej sesji naukowej:


Czesław Miłosz. Tradycja – współczesność – recepcja

 

która odbędzie się w dniach 16-17 października 2008 r. w Ostrawie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego (ul. Reální 5).

 

Patronat nad konferencją objął Jerzy Kronhold, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie.

 

Jest to czwarta konferencja z cyklu „Polscy laureaci Nagrody Nobla”, organizowana przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego.

Temat referatu prosimy zgłosić do 10 września 2008 r. na adres: prof. dr hab. Mieczysław Balowski, Katedra Slawistyki FF OU, Reální 5, CZ–701 03 Ostrava lub droga e-mailową: mieczyslaw.balowski@osu.cz (także: mieczyslaw.balowski@amu.edu.pl).

Przewidujemy druk materiałów pokonferencyjnych. W związku z tym prosimy o oddanie tekstu albo w trakcie konferencji, albo do końca listopada 2008 r.

Opłata konferencyjna wynosi 500 KCZ (lub 20 EUR) od osoby i będziemy oczekiwać wpłaty tuż przed rozpoczęciem konferencji. Referentom zapewniamy kawę i herbatę w trakcie konferencji, dwa obiady (16.10.2008 r. i 17.10.2008 r.) i uroczystą kolację (16.10.2008 r.). Śniadania oraz noclegi opłaca uczestnik konferencji.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy

Prof. dr hab. Mieczysław Balowski (e-mail: mieczyslaw.balowski@osu.cz)

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (e-mail: Jiri.Muryc@osu.cz)

PhDr. Mariola Krakowczyková (e-mail: Mariola.Krakowczykova@seznam.cz)

 

Přihlášku najdete zde

 

-red-

16. 06. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1101176 návštěv, dnes zatím 293 (6 online).