NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Bohemistická konference v Ratiboři

Vědecký kroužek bohemistů při Státní vysoké odborné škole v Ratiboři Vás s úctou zve na II. Vědecké setkání studentů bohemistiky – mezinárodní vědeckou konferenci pod názvem:

 

Jazyk, literatura a kultura Čechů

 

Konference se uskuteční ve dnech 8.-9. dubna 2008 v Ústavu neofilologie Státní vysoké odborné školy v Ratiboři (ul. Słowackiego 55) a jejím hlavním cílem bude vědecké setkání studentů bohemistiky. Kromě konference se budou konat akce spojené s popularizací české kultury.

 

Konference je určena pro studenty a mladé vědecké pracovníky – bohemisty, slavisty, kulturovědce. Hlavními jazyky konference jsou polština a čeština. Doporučená doba vystoupení je max. 15 minut.

 

Plánujeme publikaci, ve které zveřejníme přednesené referáty. Podmínkou je odeslání referátu v elektronické verzi a jednoho výtisku se stručnou recenzí samostatného vědeckého pracovníka na naší adresu nejpozději do 31. května 2008.

 

Přihlášku je nutné zaslat do 16. března 2008 na e-mailovou adresu piotrkubin@gmail.com (konferenční poplatek je třeba zaplatit nejpozději do 23. března 2008). Veškeré dotazy týkající se konference můžete zasílat na výše uvedenou emailovou adresu.

 

Další informace najdete zde.

 

-red-

05. 03. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1104810 návštěv, dnes zatím 73 (2 online).