NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Slavistická jazykovědná konference na Varšavské univerzitě

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji językoznawczej organizowanej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego:

ŚWIAT UKRYTY W ZNACZENIU, CZYLI O ZNACZENIU GRAMATYCZNYM, LEKSYKALNYM I ETYMOLOGICZNYM W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH

Konferencja dotyczyć będzie zagadnień współczesnej semantyki, z uwzględnieniem wszystkich metod badawczych i dziedzin językoznawstwa: od morfologii i składni po lingwistykę historyczną. Celem sympozjum jest dyskusja naukowa, poświęcona znaczeniom słów w językach słowiańskich, zmiany sensu wyrazów na przestrzeni wieków, a także treści często niedostrzeganych przez przeciętnych użytkowników języka, ukrytych w formantach słowotwórczych, końcówkach fleksyjnych czy w szyku wyrazów w zdaniu. Będzie również miejsce na związane z tematem wystąpienia teoretyczne.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 12-14.05.2008.
Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut. Referaty można będzie wygłaszać w dowolnym języku słowiańskim; z uwagi na slawistyczny charakter konferencji nie przewidujemy tłumacza. Prosimy jednak o nadesłanie do 1.04.2008 streszczenia referatu w języku słowiańskim oraz angielskim.

Zgłoszenia wraz z tytułem referatu należy przesyłać do 31 stycznia 2008 na adres:
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-325 Warszawa
z dopiskiem „Konferencja językoznawcza“

lub drogą elektroniczną:
e.h.kaczmarska@uw.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stronie internetowej
www.iszip.uw.edu.pl

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 200 zł.
Kwotę tę należy wpłacić najpóźniej do 28.02.2008
na konto 26 11602202 00000000 60849503
(z dopiskiem: ISZiP, konferencja językoznawcza oraz imię i nazwisko
osoby zgłaszającej się).
Dla uczestników konferencji zarezerwowane zostaną pokoje w hotelu
uniwersyteckim; należność za nocleg goście uiszczają bezpośrednio w
hotelu.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres sekretariatu
konferencji:
e.h.kaczmarska@uw.edu.pl
Wierzymy, że nasze spotkanie zaowocuje głęboką wymianą myśli i doświadczeń badawczych, a wszystkie wygłoszone referaty zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym.

Z wyrazami szacunku

Dr Jerzy Molas
Dyrektor Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej

Sekretariat konferencji
Dr Elżbieta Kaczmarska

04. 01. 2008

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1104823 návštěv, dnes zatím 86 (4 online).