NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

TVP Historia - nový kanál Polské televize

3. května spustila Polská televize nový tematický kanál TVP Historia.

 

Polská televize provozuje dva celoplošné kanály TVP 1 a TVP 2, které jsou věnovány především seriálům, filmům, kulinářským, zábavným aj. programům a zpravodajství. Jedná se o nejsledovanější televize v Polsku. Dále vysílá okruh TVP 3, který tvoří regionální program několika menších studií a orientuje se především na zpravodajské a publicistické programy. Pro Poláky v zahraničí, ale též cizí diváky, vysílá mezinárodní program TV Polonia (volně přes satelit). Mimo hlavních kanálů má TVP ještě tři tematické. TVP Sport, TVP Kultura, která vysílá denně několik starých filmů a seriálů, dokumenty, koncerty aj., a nyní i TVP Historia.

 

„Mam nadzieję, że TVP Historia będzie istotnym elementem przywracania świadomości historycznej w naszym kraju” – řekl prezident Lech Kaczyński.

 

Projekt nového kanálu řídí Artur Dmochowski, známý novinář a historik. Jeho záměrem je, aby kanál nejen vysílal programy, které se zabývají historickými událostmi, ale i inicioval debaty o těchto událostech.

 

TVP Historia má dokumentárně-historický charakter, jeho nabídka se opírá především o polskou televizní a filmovou produkci. Bude využívat nejen dokumentárních filmů ale i archivních materiálů (rozhovory, reportáže atd.), hraných filmů, seriálů a dokumentárních miniseriálů, divadelní formy (divadlo faktu), informačního studia a také televizních novin.


Z programu:


Pásmo „Bitwy, konflikty, wojny” představí činnost, události a historii vojenské techniky. Vedoucí programu: prof. Janusz Cisek.

 

Pásmo „Kontrowersje” je věnováno nejkontroverznějším faktům a fenoménům v historii. Vedoucí programu: Rafał Ziemkiewicz.

 

Pásmo „U źródeł cywilizacji” se bude zabývat dějinami náboženství a církve. Vedoucí programu: Maciej Zięba OP.

 

Pásmo „Siła Bezsilnych” představí dramatické osudy osob, které bojovali proti komunismu. Vedoucí programu: Józef Ruszar.

 

V rámci pásma „Historia w filmie” budou odborníci komentovat filmy s historickou tematikou. Vedoucí programu: Krzysztof Kłopotowski.

 

Stránky TVP

 -hm-

10. 05. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1087278 návštěv, dnes zatím 146 (5 online).