NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Svěže zelené Polsko: průvodce po současném umění

Korporacja Ha!art, kulturně-umělecký časopis, vydala jedinečný slovník Tekstylia bis, který se snaží proplout neznámými vodami nejsoučasnějšího polského umění. Volně navazuje na antologii Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych“ Piotra Mareckého, Igora Stokfiszewského a Michała Witkowského z roku 2002. Ve slovníku můžete najít informace o současném polském filmu, animaci, dokumentu, divadle, dramatu, poezii, próze, výtvarném umění, performancích, fotografii, designu, street artu, hip-hopu, komiksu, hudbě a dalších alternativních a nezávislých uměleckých projektech a odvětvích. Autoři se snažili podat komplexní obraz mladého umění a poddali se jeho synkretismu i jisté „pažravosti.“ Slovník proto není jen suchým výčtem hesel a jmen, ale přístupným průvodcem i pro laiky. Nejčastěji se setkáte s umělci narozenými v 70. a 80. letech, i když tento generační filtr není přikládán násilně a redaktoři se věnovali i tzv. pozdním debutům. Čtenář si může vybrat určitou oblast umění nebo zalistovat v abecedním seznamu všech tvůrců na konci knihy.

 

„Co jednak istotne w intencji redaktorów i autorów niniejszego tomu: nie ma to być dyskusja o poszczególnych segmentach kultury, ale próba całościowego opisu formacji. Taktyka autorów Tekstyliów bis polega na szukaniu tematów, idei, technik, projektów wspólnych dla artystów tworzących w różnych dziedzinach sztuk, dlatego tak bardzo interesuje nas przenikanie się mediów i zatarcie granic pomiędzy tradycyjnymi podziałami (czytelnik zauważy, że duża ilość twórców realizuje wielowarstwowe intermedialne projekty). Naszym zadaniem była próba wyliczenia i skatalogowania najważniejszych zjawisk, artystów, wydarzeń oraz ich krytyczne, słownikowe omówienie, które – jak mniemamy – inspirować będzie czytelników i komentatorów do monograficznego ujęcia.“ (Piotr Marecki)

 

Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury. Vydala Korporacja Ha!art, Kraków 2007.

Redaktoři: Piotr Marecki (šéfredaktor), Piotr Kletowski (film), Szymon Holcman (komiks), Marta Cuber a Anna Kałuża (literatura), Daniel Cichy, Szymon Jadczak, Joanna Wojdas (hudba), Ewa Małgorzata Tatar (umění), Joanna Derkaczew a Roman Pawłowski (divadlo a drama), Igor Stokfiszewski (myšlenkové proudy) a další odborníci.

 

Rozhovor s Piotrem Mareckým si můžete přečíst na serveru Gazeta Wyborcza, jeho úvodní slovo ke knize zde.

 

-lk-

26. 02. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1087561 návštěv, dnes zatím 429 (3 online).