NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Nové číslo časopisu A2

První číslo kulturního týdeníku A2 při příležitosti třicetiletého výročí vzniku Charty 77 přináší kromě rozhovoru s Petrem Uhlem nebo článku Michala Procházky o „Opomíjených ženách disentu“ i několik polských perliček. Mezi ně patří například ohlas knihy Mariusze Szczygieła Gottland od Filipa Sklenáře (viz. aktualita) nebo mini-recenze sbírky Ryszarda Krynického Kámen jinovatka - Kamień, szron Báry Gregorové.

 

Téma Charty 77 a šířeji i dodržování lidských práv nebo propagandy a jejího jazyka doplňuje text z archivu polského Ústavu paměti národa a esej Michała Głowińského. První z nich, zkrácený přepis projevu RSDr. V.Sládka na jednání se zástupci polského ministerstva vnitra z roku 1977 v překladu Petra Blažka, odkrývá praktiky StB, především pak snahu zdiskreditovat a rozdělit signatáře Charty 77. „Nadále pokračuje proces vytváření rozdílných názorů mezi signatáři, jakož i vyvolávání ideových, organizačních a osobních rozporů.“ Ukazuje ale i typický jazyk komunistické moci, který označuje články ze zahraničí na podporu chartistů za „tendenční pamflety“ nebo „nepřátelské materiály“. Zpráva ovšem konstatuje, že signatáři „pokračují ve své činnosti dokonce i po provedení preventivně-výchovných a profylaktivně-destruktivních opatření.“ (s.23)  

 

Projev RSDr. V.Sládka je naštěstí minulostí, ale totalitní „novořeč“ z politického diskursu bohužel nezmizela. Michał Głowiński v eseji „Drama jazyka“ poukazuje na blízkost jazyka komunistické propagandy a politických projevů Lecha a Jarosława Kaczynských, čelných představitelů polské vlády a strany „Prawo i Sprawiedliwość.“ Nachází v nich stejné černo-bílé vidění světa, zjednodušující dělení na spojence a nepřátele a snahu vytvářet spiklenecké teorie. Mnohoznačné slovo „postkomunistický“ slouží pak jako velmi univerzální nálepka pro diskreditaci všech nepohodlných osob a rušivých elementů. „Pozorujeme jev, který se může jevit paradoxně a lze na něj pohlížet jako na zlomyslnost dějin: uskupení, jež učinilo z antikomunismu svůj ideový fundament a z debolševizace jedno z vůdčích hesel, zachází s jazykem způsobem, který připomíná praktiky komunistické moci […].“ (s.16) Głowiński ale končí přeci jen optimisticky: otevřenost a pluralita společnosti a médií umožňuje rozkrývat tyto principy a upozorňovat na ně, „vláda jedné strany“ není naštěstí všeobjímající.

 

Esej Michała Głowińského „Dramat języka“ vyšla v časopise Przegląd Polityczny 78/2006, překlad zkrácené verze pro kulturní týdeník A2 Václav Burian.

 

Kulturní týdeník A2.

 

-lk-

04. 01. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1030639 návštěv, dnes zatím 72 (2 online).