NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Zemřel Václav Burian

Ve čtvrtek večer zasáhla nejen české polonisty smutná zpráva o náhlém úmrtí vynikajícího polonisty, překladatele, básníka a vydavatele Václava Buriana. Zemřel nečekaně během pracovní návštěvy Vídně.


Václav Burian se narodil v roce 1959. Již před rokem 1989 spolupracoval s československým samizdatem, mimo jiné s exilovým časopisem Listy, jehož se stal později spoluredaktorem. Od roku 2003 vycházel časopis díky péči Václava Buriana a Tomáše Ticháka v Olomouci a nabízel českým čtenářům mimo jiné zajímavé vhledy do polské kultury. Před rokem 1989 nebylo Václavu Burianovi umožněno studovat vysokou školu, polonistiku a bohemistiku proto absolvoval až v roce 1996 na olomoucké univerzitě. Jako překladatel věnoval mimořádnou péči zejména polské poezii – do češtiny převedl několik knih Czesława Miłosze (Svědectví poezie, 1992; Traktáty a přednášky ve verších, 1997; Pejsek u cesty, 2000; Miłoszova abeceda, 2005), básnickou sbírku Kámen, jinovatka Ryszarda Krynického (2006), verše Karola Wojtyły (Prameny a ruce. Básně a poetické meditace, 1995), ale například i autobiografickou prózu Andrzeje Stasiuka Jak jsem se stal spisovatelem (2004). Posledním Burianovým překladem se stal výbor z díla Krzysztofa Lisowského Nicoto, zmiz, jenž vyšel v letošním roce. Řada z těchto titulů přitom vyšla v nakladatelství, které Václav Burian vedl spolu s Tomášem Tichákem. Václav Burian byl rovněž spoluautorem publikací Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu (1991) a Sedmkrát sedm kruhů. Jaroslav Šabata. Příběh paradoxního politika (1997).


K Polsku (a středoevropskému prostoru obecně) měl Václav Burian vždy blízko. Za péči o polskou kulturu a vzájemné česko-polské vztahy byl letos v červnu oceněn Medailí vděčnosti Evropského centra Solidarity v Gdaňsku. Publikoval v polských denících a časopisech (Burianovu vlastní poezii překládal do polštiny Leszek Engelking), dlouhodobě spolupracoval především s Tygodnikem Powszechným. Byl také členem kapituly Ceny Pelikána, kterou od roku 2004 uděluje redakce časopisu Listy (mezi jejími polskými laureáty byl například někdejší polský premiér Tadeusz Mazowiecki nebo šéfredaktor deníku Gazeta Wyborcza Adam Michnik).


Pro nás společný středoevropský prostor byl Václav Burian neocenitelnou osobností, která bude citelně scházet.

 

-red-

10. 10. 2014

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1162138 návštěv, dnes zatím 23 (2 online).