NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Miłoszovské programy v březnu

Rok Miłosze v České republice bude slavnostně zahájen na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 2. března za účasti děkana Michala Stehlíka a překladatelek Vlasty Dvořáčkové, Heleny Stachové nebo Jindřicha Bellinga. V přízemí fakulty bude otevřena výstava Český Miłosz (21. 2. - 18. 3.) připravená Polským institutem v Praze. Výstava představuje tvorbu a život Czesława Miłosze a především jeho „českou tvář“ – skrze portréty předních překladatelů z polštiny, kteří se podíleli na překladech jehe básní, románů a esejů, mezi které patří Vlasta Dvořáčková, Helena Stachová, Václav Burian, Miroslav Červenka, Jiří Červenka, Josef Mlejnek, Václav Burian, Jindřich Belling. Součástí výstavy budou rovněž unikátní fotografie Karla Cudlína z návštěvy Czesława Miłosze v Praze nebo Joanny Helander.

 

16. března se v Polském institutu uskuteční setkání „Dopisy Miłoszovi“, které symbolicky psali prozaička Petra Hůlová a Alexander Lukašuk, spisovatel a ředitel běloruské sekce RFE. Inspirovali se souborem esejů Rodná Evropa, který otevírá dodnes aktuální témata – vztah Východu a Západu nebo soužití několika kultur na jednom místě. Setkání bude moderovat rusista a literární vědec Tomáš Glanc, zúčastní se ho rovněž překladatelka Rodné Evropy Helena Stachová. Dopisy Miłoszovi je společný projekt Mezinárodní sítě literárních center Halma, Pro Helvetia, European Cultural Foundation a Institutu umění – Divadelního ústavu.

 

Výstava Český Miłosz, 21. 2. - 18. 3.

FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

 

Dopisy Miłoszovi, 16. 3. 2011 v 18.00

Polský institut v Praze, Malé nám. 1, Praha 1


-lz-

17. 02. 2011

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1030648 návštěv, dnes zatím 81 (3 online).