NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konferencja Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej

POMIĘDZY JĘZYKAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Międzynarodowa Konferencja pod patronatem Funduszu Wyszehradzkiego
Poznań, dn. 21-22.03.2011 r.


organizowana przez:     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

przy współpracy z:     Uniwersytetem im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Węgry

Uniwersytetem Masaryka w Brnie, Czechy

oraz międzynarodową organizacją E@I Partizánske, Słowacja.


Konferencja, której celem jest nawiązanie ścisłej współpracy między uniwersytetami, instytucjami oraz innymi organizacjami z krajów Grupy Wyszehradzkiej poświęcona będzie językom i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej.


Proponujemy wystąpienia w następujących blokach tematycznych:

•    polityka językowa

•    komunikacja międzykulturowa w regionie

•    powiązania językowe, kulturowe i literackie pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej

•    technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języków obcych


Mówcy plenarni:

Miklós Kontra, Janusz Bańczerowski, Mária Ladányi, Csaba Kiss G., Lajos Pálfalvi,   Seán Ó Riain, Miloš Zelenka, Tibor Žilka


Języki konferencji: angielski, polski, węgierski, czeski, słowacki, esperanto


Miejsce: Konferencja odbędzie się na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w

               Poznaniu:


Collegium Novum                     Collegium Minus         Dom Studencki JOWITA

ul. Aleja Niepodległości 4     ul. H. Wieniawskiego 1     ul. Zwierzyniecka 7

61-874 Poznań                          61-712 Poznań                 60-813 Poznań


Dokładny opis lokalizacji oraz wskazówki dojazdu zostaną uczestnikom podane kilka tygodni przez rozpoczęciem konferencji.


Rejestracja:

Ze względu na finansowy wkład Funduszu Wyszehradzkiego nie zaplanowano opłaty rejestracyjnej. Propozycje wystąpień napisane w języku, w jakim zostaną wygłoszone, należy przesłać do: 31.12.2010 r. Objętość nadesłanych abstraktów nie powinna przekroczyć 200-300 słów. Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut. Potwierdzenie przyjęcia referatu:  30.01.2011 r.


Informacja i rejestracja:

Anna Zięba            Marta Borowiak-Dostatnia       

azieba@amu.edu.pl        borowiak.marta@gmail.com        


Komitet naukowy:

Bogusław Bakuła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska,

Csaba Kiss Gy., Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Węgry,

Ilona Koutny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska,

Piotr Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska,

Miloš Zelenka, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach, Czechy

Libor Stepanek, Uniwersytet Masasryka w Brnie, Czechy

Tibor Žilka, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja


Zakwaterowanie:

Informacje na temat możliwości zakwaterowania prześlemy na życzenie uczestnika.


Wszystkich uczestników konferencji zapraszamy na wieczorny bankiet dnia 21.03.2011 r.


 

WARSZTATY HUNGAROLOGICZNE


Konferencja „Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej” poprzedzi obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które odbędą się w Poznaniu 23.03.2011 r.. W dniach kolejnych (tj. 24-25.03.2011 r.) zapraszamy na dwudniowe warsztaty hungarologiczne koncentrujące się na zagadnieniach dotyczących językoznawstwa węgierskiego, nauczania literatury, kultury i języka węgierskiego. Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę internetową: http://www.hung.amu.edu.pl. Szczegółowych informacji udzielają:


Ilona Koutny (ikoutny@amu.edu.pl),

Németh Szabolcs (tataszabi@gmail.com),

Pawel Kornatowski (pali@interia.pl).

 

ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNEGO


Imię, nazwisko, stopnień naukowy:

Afiliacja:

Adres korespondencyjny:

Telefon:                    

E-mail:

Tytuł wystąpienia:


Blok tematyczny (podkreślić właściwy):

polityka językowa, komunikacja międzykulturowa, powiązania językowe, kulturowe i literackie pomiędzy krajami V4, technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języków obcych


Abstrakt (200-300 słów)


25. 11. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1042509 návštěv, dnes zatím 158 (5 online).