NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Druhý život knih

S příchodem nového roku se v polském literárním prostoru objevuje nová edice nejvýznačnějších děl, která vyšla v tzv. druhém oběhu, tedy v obdobě českého, resp. československého samizdatu. Jak co do rozsahu, tak kvality (nejen tisku samotného) se však Poláci posunuli mnohem dále než Čechoslováci a fenomén „druhého oběhu“ se stal fenoménem nejen čistě literárním – nabízel stále otevřenější prostor k diskusi, tříbil názory i umělecký výraz. Edici "Kanon literatury podziemnej" společně prezentují vydavatelství Bellona a Volumen a během roku 2010 se v ní má objevit třiadvacet klíčových děl polské "podzemní literatury". Ta po roce 1976 definitivně rozbila tradiční dvouproudý model literatury, v němž zůstávala jedinou vážnější opozicí vůči oficiální domácí vydavatelské politice literatura vydávaná v exilu. I s ohledem na specifika „druhého oběhu“ se stalo jedním z kritérií pro výběr znovu vydávaných titulů, aby se jejich první vydání objevilo právě doma, v Polsku, nikoli v exilových vydavatelstvích.

 

Do edice "Kanon literatury podziemnej" bylo vybráno třiadvacet titulů, které v Polsku vyšly mezi lety 1976 a 1989. Edice je zacílena především na mladou generaci čtenářů, namnoze ještě školou povinnou - a nutno dodat, že sympaticky zahrnuje jak nejrůznější literární žánry (od povídek i rozsáhlejších prozaických útvarů po vzpomínkové či esejisticky laděné texty až po básnickou antologii uspořádanou Leszkem Szarugou nebo fejetony Stefana Kisielewského), tak široký rozptyl autorských osobností, z nichž mnohé dodnes sehrávají zásadní roli v polském literárním životě, ale na mnohé jako by se už zapomnělo (z těch méně známých jmenujme Zytu Oryszyn nebo Janusze Szpotańského).

Hned autora textu, který celou sérii otevírá, však netřeba příliš představovat - Jarosław Marek Rymkiewicz nám ve svém debutu v „druhém oběhu“ z roku 1983 (Rozmowy polskie latem roku 1983) představuje řadu fiktivních rozhovorů několika různorodých postav, aktivisty Solidarity, vysokoškolského profesora či alter ego samotného autora. Ti všichni debatují nad tématem komunismu, rozmlouvají o Polsku aktuálním i historickém, vysněném i mytickém, a směřují tím k pokusu o definici vědomí či stavu ducha Poláků v době vyhlášení výjimečného stavu. Rymkiewiczova kniha, z dnešního pohledu pro leckoho kupodivu prosycená optimistickým duchem naděje v lepší zítřky, se spolu s druhým titulem ediční řady „Kanon literatury podziemnej“ – románem Moc truchleje Janusze Głowackého – objevila na knižních pultech již ke konci loňského roku. Głowacki ve své knize zaostřuje na srpnovou stávku v gdaňských loděnicích v roce 1980, trochu z podobné perspektivy jako reportér Winkel ve Wajdově filmu Člověk ze železa – díky osobní propustce od Lecha Wałęsy se Głowacki dostává přímo do středu dění a jeho dokumentárně podbarvený román (pravda, s nezbytnou dávkou humoru a schopnosti odstupu) odhaluje nejrůznější mechanismy ovlivňování či korumpování dělníků, a ze strany druhé i schopnost gdaňských dělníků v různé míře těmto tlakům podléhat, či odolávat.

 

V nejbližší době se pak na knižních pultech objeví například útlý román Janusze Andermana, kultovního představitele satirického realismu přelomu 80. a 90. let, Kraj świata. Andermanovo satirické ostří se přitom nevyhýbá ani Solidaritě – jako by byla jedna teatrální realita odcizená lidskému duchu jen nahrazována jinou... K vydání jsou připraveny také texty Jana Józefa Szczepańského (Kadencja), Kazimierze Orłośe (Historia cudownej meliny, Cudowna melina), Juliana Stryjkowského (Wielki strach) nebo filmovým zpracováním proslavený Výslech (Przesłuchanie) Ryszarda Bugajského. Na podzim tohoto roku pak edici uzavřou dvě antologie: Antologia poezji v redakci Leszka Szarugi a Antologia eseju, kterou uspořádal Maciej Urbanowski. Kompletní seznam připravovaných titulů najdete na adrese http://www.kanonliteraturypodziemnej.pl/index.php?p=12

 

Na závěr je potřeba dát pozorným čtenářům tohoto seznamu zapravdu – ve výběru nakladatelství Bellona a Volumen skutečně scházejí některá z těch nejvýznačnějších děl polského „druhého oběhu“. Nedočkáme se tak nového vydání děl Tadeusze Konwického na čele se slavnou Malou apokalypsou, básní Pawła Jasienici, Raportu z obłężonego Miasta Zbigniewa Herberta, jehož první vydání se sice objevilo v Paříži v roce 1983, ale který záhy přetisklo hned několik podzemních nakladatelství, či knihy Z dziejów honoru w Polsce Adama Michnika. K těmto titulům se však výše zmíněným vydavatelstvím nepodařilo sehnat práva, jimiž disponují jiní vydavatelé. A propos případného stesku po starších Michnikových textech nicméně na okraj připomeňme: vybrané texty Adama Michnika vydala loni společnost Agora u příležitosti 20. výročí založení Gazety Wyborczy. V sedmidílné kolekci najdeme jak Michnikův knižní debut z roku 1977 Kościół, lewica, dialog, tak pozdější Szanse polskiej demokracji, Polskie pytania a Diabła naszego czasu. Poslední tři svazky tvoří nově uspořádané kompilace Michnikových esejů, publicistických textů a rozhovorů.

 

Webové stránky edice Kanon literatury podziemnej

Oficiální stránky nakladatelství Bellona

 

Několik videofragmentů ze setkání s Adamem Michnikem u příležitosti vydání kolekce jeho textů: 1, 2, 3, 4

Michala Benešová

07. 01. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1056270 návštěv, dnes zatím 413 (2 online).